$left
$middle

Universitetsholmens gymnasium.

Avgångselever ska få göra vissa moment i skolan

Avgångseleverna som går el- och energiprogrammet på Universitetsholmens gymnasium ska delvis få komma tillbaka till skolan. Det har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat. De 68 eleverna ska tas in i mindre grupper för att genomföra moment som inte går att göra på distans.

Det har snart gått en månad sedan gymnasiet övergick till distansundervisning. I början av april öppnade regeringen för att ett mindre antal elever skulle kunna få undervisning på skolorna om vissa kriterier uppfyllts. Motiveringen är att lärare ska känna sig säkra på att de kan ge eleverna den undervisning de har rätt till samt att de behöver få möjlighet att klara sin skolgång.

Förvaltningen har därför gjort en kartläggning om det finns skolor som bedömer att det inte går att genomföra alla undervisningsmoment via fjärr- eller distansundervisning.

Rektorn vid Universitetsholmens gymnasium har efter samråd med berörda lärare konstaterat att det finns moment för avgångsklasserna på el- och energiprogrammet som måste göras på plats på skolan. Därför har nämnden tagit beslutet att Universitetsholmens gymnasium ska vara delvis stängt och att viss undervisning ska få bedrivas där.

Beslutet har tagits efter att en särskild riskbedömning har gjorts utifrån ett smittskyddsperspektiv tillsammans med förvaltningens huvudskyddsombud. Förvaltningen har också stämt av med smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne som gett klartecken för upplägget.

Totalt berörs 68 elever av beslutet. På skolan kommer omfattande försiktighetsåtgärder att vidtas för att minimera risken för smittspridning. Enbart 8 elever kommer att tas in samtidigt och då i en 300 kvadratmeter stor verkstad på skolan. Två lärare närvarar. Eleverna ska komma ombytta till skolan, gå in via parkeringen och under dagen enbart använda de toaletter som finns i verkstaden

Innan eleverna kommer till skolan ska de också uppmärksammas på förhållningsreglerna om att hålla avstånd, att man ska nysa och hosta i armvecket och att tvätta händerna ofta och minst i 20 sekunder.

Beslutet gäller från och med den 17 april och fram till läsårets slut så länge det är i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De elever som enligt rektorn bedöms ha legitima skäl att inte delta i undervisningen på skolan ska erbjudas en likvärdig möjlighet att slutföra sina studier vid en senare tidpunkt.

sv
sv