$left
$middle

Fullmäktiges senaste sammanträde i ny form

Efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att förbjuda sammankomster på över 50 personer hölls det extrainsatta sammanträdet med kommunfullmäktige den 15 april med färre ledamöter än vanligt.

Beroende på en akut fråga kring inköp av skyddsutrustning med anledning av coronapandemin beslutades hastigt om att genomföra ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde för att hantera frågan.

För att kommunfullmäktige ska vara beslutsför krävs att minst 31 tjänstgörande ledamöter deltar på sammanträdet. På ett gruppledarmöte beslutades därför om att sammanträdet skulle genomföras med 35 ledamöter samt att varje parti skulle ha en ersättare på plats utanför sessionssalen.

sv
sv