$left
$middle

Från testet av EnVRment på Malmö Museer © Matilda Thulin / Malmö Museer

EnVRment på Malmö Museer 2020

Under 2019 testade Lunds universitet sitt VR-spel EnVRment på Malmö Museer. Testet skedde inom ramen för Wisdome-satsningen. Denna höst, 2020, har arbetet fortsatt med nytt innehåll och nya test.

EnVRment är en VR-upplevelse kring hållbarhet och de val vi människor gör. Det är Kognitionsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet som tagit fram upplevelsen tillsammans med VR-labbet vid Lund tekniska högskola. Tillsammans med Malmö Museer vill man utforska om VR är ett verktyg som kan stärka lärandet hos skolelever när de besöker museer och science centers.

Fokus på människans påverkan

Under hösten har nytt innehåll lagts till spelet och pedagoger från Malmö Museer har tagit fram ett helt nytt program. I fokus för det pedagogiska programmet är människans påverkan på våra hav och vattendrag, och med det nya materialet vill man skapa en större kontext och rikare innehåll för eleverna.

Barn testar VR-utrustning.

Från testet av EnVRment på Malmö Museer © Matilda Thulin / Malmö Museer

Elever från Bäckagårdsskolan

Den 23 oktober var så klass 9A från Bäckagårdsskolan i Malmö inbjudna för att testa den samlade upplevelsen av VR-spel, kombinerat med en visning av akvariet på Malmö Museer. Eleverna fick berätta om sina upplevelser av EnVRment och projektet fick mycket värdefull feedback. Nu fortsätter arbetet med att justera både VR-spel och pedagogiskt program inför kommande tester och aktiviteter.

sv
sv