$left
$middle

Malmö Stadsarkiv och Unesco i avtal om mänskliga rättigheter

Arkiv, yttrandefrihet och konstnärlig frihet är viktiga frågor i en föränderlig värld. Avtalet mellan Malmö Stadsarkiv och Unesco, ett så kallat Memorandum of Understanding, undertecknades i mars 2020 och stärker Malmö stads roll som försvarare av mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

Undertecknandet markerar starten på ett nytt femårigt samarbete som för Malmö stads del sker genom Malmö Stadsarkiv.

– I tider av allt mer pressad yttrandefrihet är Malmö stad en viktig plats där yttrandefriheten och den konstnärliga friheten kan samla nya krafter i väntan på ett mer öppet och tillåtande klimat, säger Emelie Wieslander, enhetschef dokumentation och yttrandefrihet på Malmö Stadsarkiv.

Avtalet fungerar som ett ramverk för framtida gemensamma projekt och insatser. Bland annat innehåller det övergripande ställningstaganden så som att Unesco åtar sig att genom samarbete stärka Malmö Stadsarkivs arbete med att bevara internationell dokumentation och information rörande yttrande- och tryckfrihet, konstnärlig frihet och mänskliga rättigheter, att parterna ska marknadsföra samarbetet i lämpliga sammanhang samt att parterna ska ta initiativ till utbyte av ”best practice”.

Nytt bibliotek med fokus på konstnärlig yttrandefrihet

Som ett nästa steg i arbetet för konstnärlig yttrandefrihet öppnar Malmö Stadsarkiv den 15 september 2020 Dawit Isaak-biblioteket – ett bibliotek med litteratur skriven av författare som på grund av sin profession utsatts för censur, förtryck eller tvingats till exil.

– Dawit Isaak-biblioteket är unikt i sitt slag och ett konkret exempel på hur vi i Malmö stad arbetar med internationellt uppsatta mål inom området kultur och yttrandefrihet, säger Emelie Wieslander.

Biblioteket kommer vara öppet för allmänheten och ligga i Malmö Stadsarkivs befintliga lokaler. Tidigare inriktningar i Stadsarkivets bibliotek kommer att finnas kvar, exempelvis historia, släktforskning, barnböcker och mycket annat. Genom att presentera förtryckta författare och deras arbete samlat vill Dawit Isaak-biblioteket erbjuda en upplysande och informativ kontext som syftar till ökad medvetenhet om den konstnärliga frihetens begränsningar i världen.

Fakta

Dawit Isaak är en svensk-eritreansk journalist och författare som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång för att han publicerat kritik mot regimen i Eritrea. Familjen Isaak har gett sitt samtycke att kalla biblioteket för Dawit Isaak-biblioteket.

sv
sv