$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 18

Stöd till våldsutsatta, förändrade skolavslutningar och digital hjälp till äldre. Det är några av frågorna som Malmö stad arbetat med senaste tiden med anledning av covid-19.

Malmö stad arbetar för att säkerställa driften av samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

Stöd till våldsutsatta

Våld i nära relationer ökar när fler personer är hemma. Dessutom blir det extra svårt för den som utsätts för våldet att söka hjälp: de kan varken göra det när de är på jobbet, eller när förövaren är på jobbet.

Malmö stad arbetar med att nå ut med information om var det finns hjälp att få, bland annat i Vårt Malmö, via fastighetsägare och digitalt. Det ska vara lätt att nå hjälpen, utan att utsättas för ytterligare fara.

Denna sida ger mer information.

Caféer och restauranger kontrolleras

Mellan 23 och 25 april genomförde miljöförvaltningen kontroller på 32 caféer och restauranger med extra stor risk för trängsel. Inspektörerna fann brister som kräver uppföljning på sju ställen och de gjorde mindre påpekanden på ytterligare åtta. Miljöförvaltningen kommer att fortsätta göra kontroller och uppföljningar.

Information om verksamheter som fortfarande har brister vid den uppföljande kontrollen skickas vidare till Smittskydd Skåne. De beslutar om en krog måste stänga.

Handtvätt på stan möjliggörs

Sex av stadens offentliga toaletter har nu öppet dygnet runt och besöken på ”fintoan” på Gustav Adolfs torg blir gratis under sommarsäsongen. Toaletterna städas extra nattetid. Toaletterna som kommer att ha öppet dygnet om är:

  • Triangeln norra och södra (två byggnader).
  • Stadsbiblioteket
  • Nobeltorget
  • Värnhem.
  • Södervärn.

Skolavslutning utan vårdnadshavare

Grundskolornas skolavslutningar kommer att ha sina avslutningar i skolans lokaler eller utomhus. Vårdnadshavare får inte vara med.

Digital kontakt underlättas

Sedan 1 april råder besöksförbud på Malmö stads vård- och korttidsboenden. Personalen hjälper gärna till så att kontakten med anhöriga kan ske via telefon och videosamtal i stället.

För den som är över 70 år kan IT-fixaren hjälpa till med videosamtal och e-handel. IT-fixaren nås på 0734-12 24 60.

Mötesplatserna för äldre är stängda, i stället erbjuds nu aktiviteter och möjlighet till delaktighet via hemsida och Facebooksida.

Mötesplatserna nås även på 0768-564549, vardagar 08.00–16.30.

Covid-team i hemsjukvård och hemtjänst

Ett särskilt vårdteam, covid-teamet, tar snart över hemsjukvård och hemtjänst för dem som har symptom på, eller konstaterad coronasmitta. Teamet består av sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter och undersköterskor från Malmö stad samt läkare och sjuksköterskor från Region Skåne.

Kohortvård för minskad smittspridning

Kohortvård innebär att patienter som behandlats på sjukhus för covid-19 får vara på ett särskilt korttidsboende, om de har behov av fortsatt vård och rehabilitering innan de kan åka hem igen. Personer med covid-19 som har hemtjänst eller hemsjukvård, kan också få komma till kohortvården, om de inte klarar av att bo ensamma hemma, men inte är så pass sjuka att de behöver sjukhusvård.

Anhörigstöd via telefon och webb

På Anhöriglinjen finns erfarna anhörigkonsulenter. De lyssnar och ger stöd till dig som är anhörig och kanske känner dig orolig, eller har frågor. Det finns också en särskild webbsida, med information, vägledning och stöd. Anhöriglinjen nås via Kontaktcenter, 040 – 34 10 00

Sjukfrånvaron stabil

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är på ungefär samma nivå som förra veckan. Malmö stad har förberett sig på en högre sjukfrånvaro, bland annat genom rekryteringskampanjer. Nu undersöks även vilka medarbetare som skulle kunna arbeta inom verksamheter som bedöms vara särskilt sårbara vid personalbortfall. Över 300 medarbetare fyllde i den frivilliga kompetensinventeringen första veckan den lades upp på intranätet.

Linjediagram som visar sjukfrånvaro. Ligger i början av vecka 18 på 6,6 procent.

Tabellen visar sjukfrånvaroutveckling per dag inom Malmö stad de senaste veckorna. Streckad linje med röda siffror utgörs av antagande om att den efterrapporterade frånvaron är relativt stabil.

denna sida finns samlad information om vad Malmö stad gör under coronasituationen.

sv
sv