$left
$middle

Malmö stads kulturstipendier 2020

Nu är det klart med årets kulturstipendiater. Malmö stads kulturstipendier ges till 12 Malmöbor som är verksamma inom bland annat konst, litteratur, musik, teater och film. Dessutom tilldelas en kulturutövare kulturstipendium till minne av Gunni Johansson.

Malmö stads kulturstipendier ges till enskilda personer för att främja och uppmärksamma stipendiaternas insatser i Malmös kulturliv.

– Med nyfikenhet, kreativitet och engagemang bidrar kulturstipendiaterna till ett rikare kulturliv. I tider som dessa känns det extra viktigt att få dela ut kulturstipendierna och möjliggöra för stipendiaterna att ta nya kliv i sitt kulturskapande, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

I år inkom 105 ansökningar om stipendium för konstnärlig utveckling och liksom tidigare år dominerar områdena bildkonst och musik bland de sökande. Stipendiet för värdefulla insatser delas ut till två personer som väljs bland dem som blivit nominerade.

Utdelning av kulturstipendierna brukar traditionsenligt ske i Rådhuset under maj månad, men på grund av rådande omständigheter är utdelningsceremonin framflyttad till hösten. Något nytt datum är inte bestämt.

sv
sv