$left
$middle

Stadsfastigheters kommersiella hyresgäster kan nu ansöka om hyreslättnader

Hyresgäster som har verksamheter inom de branscher som drabbats hårdast av coronakrisen kan få sänkt lokalhyra med upp till 50 procent och möjlighet till avbetalning eller anstånd med hyran. Beslutet som fattats av servicenämnden gäller i tre månader.

Stadsfastigheter förvaltar och hyr ut lokaler i Malmö stad. Ungefär 80 av de kommersiella hyresgästerna finns inom de branscher som regeringen definierat som extra hårt drabbade av krisen. Det gäller till exempel hotell, restauranger, konferensanläggningar och teatrar. Lättnaderna ska vara ett stöd så att verksamheterna kan minska sina fasta kostnader och få bättre förutsättningar att klara sig igenom krisen.

Stadsfastigheter gör en individuell bedömning som baseras på affärsmässiga principer, där de ska se till varje verksamhets egna förutsättningar och hur de påverkas av coronakrisen. Det innebär bland annat att hyrorna fram till mars månad ska ha betalats utan återkommande förseningar.

Berörda hyresgäster kommer under veckan få utskick med mer information om hur de ska gå tillväga.

sv
sv