$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 19

Smittade inom äldreomsorgen, dispenser för gymnasieskolorna och hyresrabatter för kulturlivet. Dessutom information på stan om det personliga ansvaret att hålla avstånd till varandra.

Malmö stads arbetar för att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

Smittade inom äldreomsorgen i Malmö

Just nu finns ett trettiotal personer med konstaterad covid-19 inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Berörda anhöriga är informerade. De som bor på vårdboende och endast är lindrigt sjuka får isolerad vård på sina rum. Övriga får vård på sjukhus.

Drabbade som bor hemma och som inte behöver avancerad sjukvård får vård av förvaltningens covid-team. Det är ett särskilt vårdteam som tar över ordinarie hemsjukvård och hemtjänst för att ge bästa möjliga vård och förhindra smittspridning.

I veckan startar förvaltningen även en särskild kohortvård. Ett korttidsboende har gjorts om där patienter med covid-19 som behöver fortsatt vård efter sjukhusvistelse vårdas avskilt från andra patienter för att förebygga smittspridning.

Anhöriga som känner oro kan ringa till Malmö stad på 040-34 10 00 och be att få bli kopplad till Malmö stads anhöriglinje som är öppen på vardagar klockan 08.00–16.30. Mer information om stöd till anhöriga finns här

Insatser inom socialpsykiatrin

Mötesplats Vänkretsen är en mötesplats för vuxna med psykisk ohälsa, som nu erbjuder aktiviteter utomhus. Det socialpsykiatriska teamet har utökat sina telefontider. Teamet ger råd, stöd och konsultation och kan hjälpa personer med psykisk ohälsa att kartlägga sina behov och stötta i kontakter med myndigheter. De nås vardagar klockan 10.00–12.00. Kontakta Bengt 0733-777 650 eller Pernilla 0709-84 56 85 alternativt skicka mejl till socialpsykiatriska.teamet.fsf@malmo.se.

Aktivitetskatalogen har dragit igång, en sajt som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Här samlas aktiviteter som erbjuds målgruppen under coronapandemin, både av Malmö stad och idéburna organisationer. Du finner sidan här

Förskolorna har ställt om

Stadens förskolor har ställt om verksamheten för att förhindra smittspridning. Mer tid utomhus, färre externa besök inne på förskolorna samt större avstånd vid hämtning och lämning ska minska risken att smitta sprids. Malmö stad kommunicerar på olika sätt för att öka kunskapen om de nya rutinerna bland medarbetare, barn och vårdnadshavare.

Dispenser för gymnasieskolorna

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutade i förra veckan om dispens att öppna skolorna under examensdagen. Beslutet togs efter att Folkhälsomyndigheten i den 28 april presenterade nya rekommendationer som gör det möjligt att genomföra vissa avslutningsceremonier.

Arbetet med hur studentavslutningarna kan se ut fortsätter. Klart är att ceremonierna kommer att se olika ut på de olika gymnasieskolorna. I veckan ska rektorerna komma in med förslag på hur avslutningsceremonierna kan se ut. Förslagen har tagits fram i samverkan med elever. Planen är bland annat att stämma av med smittskyddsläkare och polisen.

Hyresrabatter för att stötta Malmös kulturliv

Den pågående pandemin har slår hårt mot Malmös kulturliv. Malmö stads fokus är att värna det fria kulturlivet och att underlätta för kulturlivet att ta sig igenom de svårigheter som många nu upplever. Därför beslutar nu kulturnämnden om nya åtgärder i form av möjlighet till hyresrabatt på 50 procent för kulturförvaltningens andrahandshyresgäster i krisdrabbade branscher.

Trängsel på uteserveringar fortsätter kontrolleras

Under Valborgshelgen var inspektörer ute för att få en bild av trängseln på uteserveringar på restauranger, barer och caféer i centrala Malmö, Limhamn, Möllevången och Davidhall. Inspektörerna besökte 38 restaurangverksamheter varav tio besök var för att följa upp tidigare brister.

Sju verksamheter uppfyllde inte kraven som miljöförvaltningen ställde när inspektörerna var på plats, vilket gör att miljöförvaltningen ska göra uppföljande kontroller på de ställena. En verksamhet hade inte åtgärdat tidigare påpekade avvikelser som miljöförvaltningen gjort och ärendet skickades därför till Smittskydd Skåne. Men verksamheten gjorde direkt åtgärder för att undvika trängsel och stängdes därför aldrig. Inspektörerna gjorde ett återbesök dagen efter och kunde konstatera att det inte längre var problem med trängsel mellan bord och stolar.

Det samlade intrycket från inspektörerna är att de allra flesta verksamhetsutövare gör vad de kan för att minska trängsel och ge gästerna möjlighet att hålla trygga avstånd.

Informationsskyltar runt om i staden

”I Malmö är det nära till allt. Men nu behöver vi hålla avstånd”

Det personliga ansvaret att hålla avstånd är lätt glömt i vårsolen. På populära publika platser sätter därför Malmö stad upp skyltar som påminner Malmöborna om att hålla avstånd och ta hänsyn till varandra. Samma budskap visas även animerat på digitala skärmar i 35 busskurer och informationsskyltar vid stationerna.

Med start på valborgsmässoafton kör vi kampanjen ”I Malmö är det nära till allt. Men nu behöver vi hålla avstånd”

Vårt Malmö om corona

Det senaste numret av Vårt Malmö handlar mycket om coronakrisen och ger tips, missa inte att läsa den! Här kan du läsa den digitalt

Sjukfrånvaron stabil

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är på ungefär samma nivå som förra veckan. Malmö stad har förberett sig på en högre sjukfrånvaro, bland annat genom rekryteringskampanjer.

Tabellen visar sjukfrånvaroutveckling per dag inom Malmö stad de senaste veckorna. Streckad linje med röda siffror utgörs av antagande om att den efterrapporterade frånvaron är relativt stabil.

Tabellen visar sjukfrånvaroutveckling per dag inom Malmö stad de senaste veckorna. Streckad linje med röda siffror utgörs av antagande om att den efterrapporterade frånvaron är relativt stabil.

sv
sv