$left
$middle

Regeringen skjuter fram Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

På grund av coronapandemin kommer regeringens internationella forum som var planerat i Malmö den 26-27 oktober i år att skjutas fram ett år. Malmö stad fortsätter sin planering av aktiviteter och satsningar som lyfter frågor kopplat till antisemitism, rasism och diskriminering under 2020 och 2021.

I januari 2020 bjöd statsminister Stefan Löfvén in stats- och regeringschefer, forskare, experter och civilsamhällesorganisationer från cirka 50 länder att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Regeringens syfte med forumet är att gemensamt ta konkreta steg framåt för att stärka Förintelsens hågkomst och motverka antisemitism. Forumet var planerat till den 26–27 oktober i år men flyttas till oktober 2021.

Forumet kommer endast vara för inbjudna och därmed stängt för allmänheten. För att lyfta frågorna om rasism, diskriminering och inkludering bredare i samhället arbetar Malmö stad med ett program med aktiviteter i verksamheterna som ska pågå under en längre period. Detta program kommer att kulminera i augusti-oktober 2021 då staden först står värd för Copenhagen 2021 – WorldPride och EuroGames och sedan för Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Rasism, hatbrott och utsatthet i pandemins spår

På flera håll i världen rapporteras nu om ökad rasism och hatbrott i spåren av coronapandemin. Kineser och asiater skuldbelades tidigt för virusspridningen och i sociala medier började hashtaggen #IAmNotAVirus att delas. Allt eftersom hör vi nu om hur olika grupper pekas ut. I USA och Australien växer antisemitismen och den judiska gruppen skuldbeläggs, i Indien och Storbritannien får muslimerna skulden och på flera håll i Europa blir de redan utsatta romerna än mer utsatta. Även HBTQ-personer har fått det svårare, till exempel i Uganda där polis uppges utnyttja situationen för att gripa homosexuella män och transpersoner och på många håll nekas transpersoner vård. I Israel har coronaviruset kallats för guds straff mot homosexualitet.

Hårdare retorik och extremism i Sverige

I Sverige rapporterar Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) om att coronapandemin används av våldsbejakande extremister för att sprida desinformation. CVE ser en risk i Sverige för hårdare retorik, ökad främlingsfientlighet och polarisering, där grupper ställs mot varandra och pekas ut som ”skyldiga” till covid-19 och därmed utsätts för hat och hot.

Även i Sverige märkte personer med östasiatiskt utseende tidigt av hårdare attityder mot dem, på grund av att viruset anses ha sitt ursprung i Kina. Och efter att media rapporterat om en överrepresentation av personer med somalisk bakgrund bland coronadödsfallen i Stockholm, så har svensk-somalier drabbats av glåpord och attacker i sociala medier. I Malmö märker även den romska gruppen av en attityd som blivit hårdare mot dem.

Ett öppet och inkluderande Malmö – ett uppdrag åt alla

Arbetet mot diskriminering, rasism och antisemitism är prioriterade uppdrag för Malmö stads organisation. Malmö ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i – för alla. Och Malmö ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande stad även i tuffa tider. Därför har samtliga nämnder och förvaltningar getts i uppdrag 2020 att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

Öppna Malmö

Under samlingsnamnet Öppna Malmö planeras under åren 2020–2022 utbildningar, utställningar och andra aktiviteter för att lyfta frågor om öppenhet och tolerans.

Program och aktiviteter

sv
sv