$left
$middle

Årets TO DO-mässa ställs in

Jobb- och utbildningsmässan TO DO ställs in. Orsaken är coronapandemin och osäkerheten kring hur situationen ser ut i höst. Istället finns planer att anordna en renodlad gymnasiemässa.

I november de senaste sju åren har Malmö stad har anordnat TO DO-mässan i samarbete med Arbetsförmedlingen. TO DO samlar arbetsgivare, branschfolk, skolor, ungdomscoacher, vägledare och arbetsförmedlare för att prata studier, jobb och karriär med Malmös unga.

Med hänvisning till den pågående pandemin, osäkerhet kring smittoläget under kommande höst samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har ansvariga arrangörer för mässan beslutat att årets mässa ställs in.

TO DO är en viktig arena för information, inspiration och möten kring studier och jobb. Arrangemanget brukar locka runt 12 000 besökare varje år. Förhoppningen är att mässan kan genomföras som vanligt igen 2021.

Planerar för renodlad gymnasiemässa

Gymnasiemässan i Malmö är vanligtvis en del av TO DO-mässan. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen planerar nu istället för att genomföra en renodlad gymnasiemässa 2020.

Det är i dagsläget inte möjligt att säga i vilken form gymnasiemässan kan hållas eller vilka anpassningar som blir aktuella. Förvaltningen följer utvecklingen av situationen löpande och kommer att göra de justeringar som blir nödvändiga längs vägen.

sv
sv