$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 20

Miljöförvaltningen fortsätter med kontroller, gymnasieskolorna förbereder ett annorlunda studentutspring och TO DO-mässan ställs in.

Malmö stad arbetar för att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

Våld i nära relation

Våld i nära relationer ökar när fler personer är hemma. Dessutom blir det extra svårt för den som utsätts för våldet att söka hjälp: de kan varken göra det när de är på jobbet, eller när förövaren är på jobbet.

Malmö stad arbetar med att nå ut med information om var det finns hjälp att få. Det ska vara lätt att nå hjälpen, utan att utsättas för ytterligare fara. Läs mer här: https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Brott-hot-och-vald.html

Förskolorna har ställt om

Alla friska barn är välkomna till förskolan. Verksamheten fortsätter nästan som vanligt, men med ändrade rutiner för att minska risken för smittspridning. Vårdnadshavare har blivit informerade på flera språk om de nya rutinerna.

Studentutspringet

Årets studentavslutning blir inte som vanligt, men planeringen fortsätter. Folkhälsomyndigheten har tidigare presenterat nya rekommendationer och därför kan skolorna öppna under examensdagen. Ceremonierna blir olika i olika skolor. Skolorna har tagit fram förslag tillsammans med eleverna. Planerna ska stämmas av med polisen och väntas bli klara under veckan.

TODO-mässan ställs in

Jobb- och utbildningsmässan TO DO lockar normalt 12 000 besökare. I år ställs den in eftersom det är osäkert hur situationen med covid-19 ser ut i höst. Istället finns planer att anordna en renodlad gymnasiemässa. Förhoppningen är att mässan kan genomföras som vanligt igen 2021.

Smittade inom äldreomsorgen i Malmö

Just nu finns ett fyrtiotal personer med konstaterad coronasmitta inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Drabbade som bor hemma och som inte behöver avancerad sjukvård får vård av covid-team. Det är ett särskilt vårdteam som tar över ordinarie hemsjukvård och hemtjänst för att ge bästa möjliga vård och förhindra smittspridning.

Ett korttidsboende har gjorts om, där patienter med covid-19 som behöver fortsatt vård efter sjukhusvistelse vårdas avskilt från andra patienter.

Anhöriga som känner oro kan ringa till Malmö stad på 040-34 10 00 och be att få bli kopplad till Malmö stads anhöriglinje som är öppen på vardagar klockan 08.00–16.30. Mer information om stöd till anhöriga finns här: malmo.se/anhorig

Fortsatt kontroll av serveringar

I helgen, den 9-10 maj, kontrollerade miljöförvaltningen uteserveringar på restauranger, barer och caféer i centrala Malmö, på Möllevången, Davidhall och i Västra hamnen. Det samlade intrycket är att de allra flesta gör vad de kan, för att minska trängsel och ge gästerna möjlighet att hålla trygga avstånd.

Ett par verksamheter runt Lilla torg som haft brister vid tidigare kontroller, hade brister igen. Det handlade mest om trängsel i köerna, eftersom det inte fanns plats till alla som ville besöka restaurangerna. Smittskyddsläkaren vid Region Skåne kommer att informeras.

Miljöförvaltningen har fått in klagomål som gäller bl a trängsel i livsmedelsbutiker. Klagomålen har till exempel handlat om bristande skyltning på köpcentrum och trängsel på tränings- och motionsverksamheter.

Håll avstånd-märken

Serviceförvaltningens anställda möter många Malmöbor, som gärna kommer fram för att prata. Det är trevligt, men de som kommer fram tänker inte alltid på att hålla avstånd. Därför finns det nu märken till arbetskläderna, med en vänlig påminnelse om avstånd.

Gifflar till Malmöbor

Förra veckan kördes sex lastpallar med gifflar ut till verksamheter inom omsorgsförvaltningarna i Malmö, totalt 80.000 påsar. Gifflarna skulle ha sålts på varuhus i Europa, men eftersom många av varuhusen är stängda just nu blev gifflarna kvar i Sverige och skänktes till staden.

Sjukfrånvaron stabil

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är på ungefär samma nivå som förra veckan. Malmö stad har förberett sig på en högre sjukfrånvaro, bland annat genom rekryteringskampanjer.

Graf sjukfrånvaro maj 2020

Tabellen visar sjukfrånvaroutveckling per dag inom Malmö stad de senaste veckorna. Streckad linje med röda siffror utgörs av antagande om att den efterrapporterade frånvaron är relativt stabil.

sv
sv