$left
$middle

Pressträff om skolavslutningar, lovskola och satsningar på vuxenutbildningen

Medverkade gjorde stadskontorets ledningsstrateg Per-Erik Ebbeståhl, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör Lars Rehnberg och grundskoledirektör Anders Malmquist.

Torsdag 14 maj kl 10:00 höll Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19.

Du kan se pressträffen i efterhand här

Skol- och studentavslutningar på Malmö stads grund- och gymnasieskolor kommer i år att anordnas på ett så säkert sätt som möjligt utifrån smittskyddssynpunkt. För grundskolan innebär det att vårdnadshavare eller andra utomstående inte deltar fysiskt vid avslutningarna. För studentavslutningar gäller som grundprincip att två anhöriga per elev får delta. På alla skolor anpassas upplägget utifrån den enskilda skolans förutsättningar.

Beslutet om hur avslutningarna ska genomföras presenterades vid en pressträff på torsdagen. Där berättades det även om läget för spridningen av coronaviruset ser ut just nu i Malmö. Enligt Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret, sker ökningen av smittan på en låg nivå.

- Vi har inte fått den topp i smittspridningen som vi befarade för någon månad sedan, varken i Malmö stads verksamheter eller i staden generellt, sa Per-Erik Ebbeståhl och fortsatte:

- Dagens situation kan vara det nya normala under det kommande halvåret, året, samtidigt som vi ska kunna hantera en topp om den kommer. För att den utvecklingen ska hålla i sig måste vi hålla i de åtgärder som vi alla har ett ansvar för, nämligen att stanna hemma om vi är sjuka, hålla avstånd, och hålla en god handhygien.

Inte minst gäller detta under de kommande sommarmånaderna, när många människor rör sig utomhus i det varmare vädret.

- Vi ser en ökad risk för att det bildas folksamlingar. Tänk på att hålla avstånd även på stränder och i parker. För den som är ovan att vistas i skog och mark är det också viktigt att tänka på att det till exempel kan vara en ökad brandrisk, och att följa alla regler som gäller i den miljö som man rör sig i.

Utspring delas upp

Totalt tar drygt 1 700 elever studenten från Malmös kommunala gymnasieskolor i vår. De senaste veckorna har respektive skola arbetat med att ta fram ett upplägg för studentavslutningarna som passar just deras förutsättningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för avslutningsceremonier. Alla planer har prövats ur smittskyddssynpunkt och kommunen har även samrått med polisen.

Resultatet innebär att enbart de närmast anhöriga kommer att kunna delta vid studentavslutningarna. Som grundprincip gäller att två anhöriga får närvara per elev. Därutöver förlängs tidsutrymmet för utspringen i flera fall. På några av Malmö stads större gymnasieskolor sker de över två dagar. Respektive skola ska nu informera sina elever om hur just deras skola genomför avslutningen.

- Vi gör allt vad vi kan för att avslutningen ska bli en positiv upplevelse även för de som tar studenten 2020, men det kommer inte bli som vanligt. Alla har ett ansvar för att minimera smittspridningen, även elever och vårdnadshavare som vill uppmärksamma avslutningen. Men med uppläggen skolorna nu tagit fram får våra elever ändå ett värdigt avslut på sin skoltid, berättade Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Digitala lösningar i grundskolan

På grundskolorna kommer avslutningarna att hållas utomhus eller i skolans egna lokaler. Flera skolor kommer att, via digitala lösningar, erbjuda vårdnadshavare att ta del av skolavslutningen.

- Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för skolavslutningar innebär att avslutningen äger rum i den ordinarie gruppen utan vårdnadshavare närvarande, berättade grundskoleförvaltningens direktör Anders Malmquist under pressträffen.

Extra undervisning under sommarlovet

Under pressträffen presenterades också vilka extra undervisningsinsatser som planeras under sommarlovet. Just nu är närvaron i gymnasieskolan god och ligger på en nivå som är något högre än snittet under ett vanligt läsår. Men för vissa elever behövs ändå extra undervisningsinsatser. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen planerar för sommarskola för elever på introduktionsprogrammet i första hand. Ett arbete har även inletts för att se om det finns behov att eventuellt utöka verksamheten för andra elever.

Även Grundskoleförvaltningen planerar att erbjuda lovskola till fler elever än vanligt i sommar, eftersom frånvaron har varit högre under våren på grund av coronaviruset. Efter att ha ökat under mars månad ligger elevnärvaron i grundskolan nu på en lägre, stabil nivå. Skolorna planerar nu hur de ska organisera lovskolan.

- Vi ser en hög efterfrågan och har fått över 800 anmälningar till lovskolan. Det är mer än dubbelt så många som ett vanligt läsår, berättade grundskoleförvaltningens direktör Anders Malmqvist. Lovskolan kommer att erbjudas framför allt till elever i årskurs 9 och i viss utsträckning årskurs 8.

Höstterminen i fokus

Under pressträffen blickades det även framåt mot höstterminen. Det är fortfarande ovisst om fjärr- och distansundervisningen inom gymnasiet och vuxenutbildningen fortsätter när terminen drar igång. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tar nu höjd för detta och planerar för olika scenarier. En viktig prioritering här blir de nya elever som börjar gymnasiet.

- Det är så klart en extra stor utmaning att möta nya elever i en digital miljö. Vi vet ännu inte när ändrade rekommendationer kan komma och planerar därför för olika scenarier, sa Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Utbildningar inom vård och omsorg

Efter regeringens besked i tisdags om ett äldreomsorgslyft agerar vuxenutbildningen i Malmö. Det kommer att bli en utökad satsning på vård- och omsorgsutbildningar redan i höst. Hur många platser det blir i Malmö är ännu inte klart, men det kan uppskattningsvis bli runt 100. Regeringens satsning innebär att 10 000 personer som jobbar inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid.

- Vi tror generellt att vi kommer att få se ett ökat söktryck på vuxenutbildningen framöver i och med den förändrade situationen på arbetsmarknaden, sa Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Viktigt med fortsatt personligt ansvar

Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg, avslutade pressträffen med att återigen betona att alla har ett ansvar för att hålla nere smittspridningen.

- Den här situationen påverkar hela samhället och kommer fortsätta göra det på lång sikt. Det är viktigt att alla tar ett personligt ansvar. Håll avstånd och håll kontakt med nära och kära på rätt sätt, avslutade han.

Fakta lovskola

En huvudman är skyldig att erbjuda lovskola till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasiet, samt till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett sådant program.

Lovskolan sker under två veckor i juni, direkt efter skolavslutningen. Eleverna kommer att erbjudas skollunch. Det är rektor som avgör vilka elever som ska erbjudas lovskola.

sv
sv