$left
$middle

Elevkåren om studenten: Bästa lösningen man kan få ihop

Många avgångselever är besvikna över att årets studentavslutningar inte blir som vanligt. Samtidigt blir det nu ändå någon form av avslut på skolorna.

– Det är nog ändå den bästa lösningen som man kan få ihop under rådande omständigheter, säger Antoni Wegemo, elevkårsordförande S:t Petri Skola.

Petri har delat upp sin utspark på två dagar. Utspringen sker klassvis och med en timmes mellanrum. På så sätt kan två anhöriga per elev få lov att komma till skolan.

Skolans elevkår och studentkommitté har fått vara med att ta fram upplägget tillsammans med skolledningen.

– Jag vet att alla på skolan inte är nöjda med den här lösningen, men jag måste ändå säga att skolledningen har lyssnat på oss, säger Antoni Wegemo.

Han berättar att det fanns ett utbrett missnöje bland de omkring 300 avgångseleverna innan beskedet kom att de ändå skulle få lov att ha ett mindre utspring på skolan. Innan dess debatterades studentavslutningen flitigt.

– Jag tror mycket var frustration och att man inte visste vad som skulle hända. Nu när alla vet att det ändå blir en avslutning så har det lugnat sig, säger Antoni Wegemo.

Samtidigt är många av de blivande studenterna ledsna över att våren 2020 ser ut som den gör.

– Det finns en besvikelse över att inte få uppleva det normala sättet att fira sin student. Många är missnöjda på grund av det. Samtidigt finns det en förståelse för att det inte går att göra så mycket åt det. Det är ändå en global pandemi som pågår, säger Antoni Wegemo.

Han tror annars att våren med distansundervisning har inneburit en insikt för många elever om skolans sociala funktion. Visst kan det vara en fördel och en tidsvinst att slippa åka till och från skolan, men Antoni Wegemo tycker inte det blir samma diskussioner på distans som i klassrummet.

– De flesta av oss räknar dagarna till dess att vi kan få komma tillbaka, säger han.

sv
sv