$left
$middle

Intensiv tid med goda resultat i Sluta Skjut

Under 2020 har färre skjutningar och sprängningar skett i Malmö än vid samma tidpunkt de senaste åren.

Sluta skjut är en av de stora satsningar som bedrivits för att minska den grova kriminaliteten i Malmö. Satsningen går ut på att sätta press på de mest våldsamma grupperingarna att upphöra med det grova våldet, annars kommer samhället göra allt för att få dem frihetsberövade och dömda för brott. Drygt 30 personer som kartlagts inom Sluta skjut sitter nu frihetsberövade.

Sluta skjut erbjuder också kriminella personer en väg ut ur kriminaliteten med hjälp av Malmö stads avhopparverksamhet. De senaste månaderna har ett trettiotal individer i Malmö tagit steget att lämna sitt gamla liv bakom sig. Ett tjugotal av dessa försöker förändra sin situation på hemmaplan medan ett tiotal har förflyttats till annan ort.

Läs mer

sv
sv