$left
$middle

Malmö by bike har blivit dubbelt så stort

2015 lanserades hyrcykelsystemet Malmö by bike. Nu är utökningen av hyrcykelsystemet Malmö by bike med 50 stationer snart klar. Nu finns det cirka 100 hyrcykelstationer i stora delar av Malmö, bland annat i Hyllie, Sibbarp, Kirseberg och Rosengård.

Malmö by bike har blivit väl mottaget och används av många Malmöbor, pendlare och besökare. I genomsnitt cyklades det 11 696 cykelturer med hyrcykel i veckan under 2019.

Därför har vi ett hyrcykelsystem

Malmö stad har ambitiösa mål för hållbart resande, både inom staden och för inpendling. Omkring 62 000 personer tar sig till Malmö varje dag för arbete och utbildning. En tredjedel av dessa åker med buss eller tåg. Stadsbusstrafiken är i Malmö på flera sträckor högt belastad i rusningstrafik. Ett hyrcykelsystem fungerar som komplement till stadsbusstrafiken. Genom att koppla samman kollektivtrafiken med ett hyrcykelsystem ökar vi förutsättningarna för pendlare, besökare och även Malmöbor som inte har tillgång till cykel, att göra byten mellan kollektivtrafik och cykel. Med hyrcykel blir det ännu lättare att röra sig i Malmö utan bil.

sv
sv