$left
$middle

Kravet på distansundervisning lättas – ”efterlängtat besked”

Folkhälsomyndigheten drar från och med den 15 juni tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Det meddelade regeringen vid en pressträff på fredagen. Det innebär att gymnasieeleverna kan återvända till skollokalerna under sommaren och hösten.

– Det är ett efterlängtat besked och angeläget att det kom nu. Att gymnasieskolorna åter kan öppna ger förutsättningar att möta nya elever på plats och att ge elever som tappat delar av sin utbildning möjlighet att komma ifatt. Självklart måste vi här vara noggranna med att åtgärder liknande de som vidtagits i grundskolan nu också görs i gymnasieskolorna, kommenterar Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör beskedet.

För vuxenutbildningen och yrkeshögskolan kan fortsatt undervisning delvis behöva ges på distans för att minska smittspridningen. Här gäller Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att större sammankomster ska undvikas.

– Vi kommer att behöva anpassa planeringen utifrån de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller i övriga samhället. Här kommer fjärr- och distansundervisning att fortsatt utgöra en väsentlig del av undervisningen men med betydlig breddade möjligheter att kombinera den med skolförlagd undervisning, konstaterar Lars Rehnberg.

Folkhälsomyndigheten motiverar beskedet med att studier visat att det är låg smittspridning inom skolverksamheter. Därmed går det inte längre att motivera rekommendationen om fjärr- och distansundervisning inom gymnasieskolan.

Rekommendationen om distansundervisning gäller dock vårterminen ut, men tas bort 15 juni. Det ska ge huvudmän möjlighet att planera för höstterminen och öppnar också upp för sommarskola på plats i skollokalerna.

Det nya beskedet innebär däremot inga förändringar för de gymnasieelever som snart ska ta studenten.

– Det är även viktigt att vi alla fortsätter att ta ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur vi ska förhålla oss. Såväl på arbetsplatsen som på fritiden, säger Lars Rehnberg.

sv
sv