$left
$middle

Arbetsstipendier för professionella kulturutövare i Malmö

Stipendierna ska främja frilansande kulturutövarnas möjligheter till konstnärligt arbete och försörjning under corona-pandemin. Stipendiet riktas till professionellt aktiva utövare vars arbetssituation påtagligt påverkats av pandemin.

352 ansökningar kom in och av dessa har 88 kulturutövare fått stipendium. Det var flest sökande inom områdena konst och musik och det avspeglas också i fördelningen. En spridning mellan olika konstformer, genrer och uttryck har varit en viktig del i prioriteringen.

Mer information om fördelat stöd

sv
sv