$left
$middle

Malmö stad möter nya tillgänglighetslagen med unik videospelare

Genom att tänka på tillgängligheten redan när en videofilm produceras och genom en unik videospelare, ökar nu Malmö stad möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ta del av informationen på stadens webbplats malmo.se. Erfarenheterna efterfrågas både nationellt och internationellt.

”Det här är funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad” heter den färdiga filmen, som även presenteras i en tillgänglighetsanpassad videospelare.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är en ny lag som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

För att möta de nya kraven har Malmö stad utvecklat en unik videospelare med tillgänglighetsfunktioner och samlat nya erfarenheter genom att producera en videofilm där man arbetat med tillgänglighet från start.

Den nya lagstiftningen innebär att alla videofilmer som publiceras i kommuners digitala kanaler (hemsida, intranät, e-tjänster, mobila applikationer), från och med den 23 september 2020, ska erbjuda undertexter och syntolkning och helst även en textversion. Teckenspråk är inget lagkrav, men ska erbjudas så ofta det går.

Tillgänglighetstänk genom hela videoproduktionen

För att utforska området ”tillgänglig video”, har Malmö stad producerat en videofilm om och med funktionsstödsförvaltningen vars målgrupper är personer med funktionsnedsättning. Den nyproducerade filmen lever upp till alla de tillgänglighetskrav som ställs i den nya lagstiftningen.

– Vi såg ett behov av en videofilm som presenterar våra insatser och det stöd vi erbjuder. Vår målgrupp är Malmöbor med olika funktionsnedsättningar och det är därför viktigt att filmen är tillgänglighetsanpassad. Vi behöver samla kunskap och erfarenhet kring hur man skapar tillgänglig video. Det är ofta lättare att ta till sig information via video än genom text, säger Annelie Larsson, förvaltningsdirektör på funktionsstödsförvaltningen.

– Arbetet med videofilmen om funktionsstödsförvaltningen blev en ypperlig läroprocess för oss. Att lägga på tillgänglighetsfunktioner i efterhand på en videofilm är väldigt svårt. I projektet har istället tillgänglighetsarbetet påverkat allt från innehållsplanering och manus, till hur filmen blivit inspelad och redigerad, fortsätter Mikael Hellman, ansvarig för visuell kommunikation på stadskontoret.

Unik videospelare med tillgänglighetsfunktioner

Som en del i arbetet med den tillgänglighetsanpassade videofilmen har Malmö stad utvecklat en egen videospelare med funktioner för anpassningsbara undertexter, syntolkning och textversion.

Dessutom kan en teckenspråksversion aktiveras. Funktionerna går att kombinera, vilket innebär att man själv kan anpassa dem efter personliga förutsättningar. Tack vare den nya videospelaren kommer Malmö stads videofilmer nå upp till kraven i den nya tillgänglighetslagen.

– Videospelaren är unik i Sverige och gör att vi kan implementera den nya lagstiftningen. Vårt arbete har inspirerat andra kommuner, myndigheter och privata aktörer inom och utanför Sverige, säger Mikael Hellman.

Från och med den 3 september kommer Malmö stads kommunfullmäktigemöten att vara tillgänglighetsanpassade med skrivtolkning i direktsändningen. Men redan nu erbjuds skriv- och teckenspråkstolkning under de regelbundet återkommande pressträffarna om Malmö stads arbete med anledning av coronasituationen.

Se filmen och videospelaren på den här sidan:https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Kommunikation/Webbvideo/FSF.html

sv
sv