$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 23  

Kampanj mot våld i nära relation, efterlängtat besked för gymnasieskolorna och senaste nytt om miljöförvaltningens inspektioner av uteserveringar.

Kampanj mot våld i nära relation 

Våld i nära relationer ökar när fler personer är hemma. Dessutom blir det extra svårt för den som utsätts för våldet att söka hjälp eftersom båda parter är hemma samtidigt. Malmö stad har därför en kampanj för att nå ut med information om var det finns hjälp att få. Läs mer om kampanjen på Facebook eller gå in på denna sida.

Nya besked om utbildningsformer för gymnasiet och vuxenutbildningen

Beskedet om att Folkhälsomyndigheten från den 15 juni drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning välkomnas av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Förvaltningen tittar för närvarande närmare på hur beskedet förändrar förutsättningarna för sommarskola och om det finns behov att utöka den. Därutöver inleds nu ett arbete med att analysera vilken inverkan Folkhälsomyndighetens besked har för vuxenutbildningen. Verksamheten planeras utifrån de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller i övriga samhället vilket innebär att fjärr- och distansundervisning fortsatt kommer att vara en viktig del av undervisningen.
Läs mer: Kravet på distansundervisning lättas.

Det nya beskedet innebär däremot inga förändringar för de gymnasieelever som tar studenten i år. De första utspringen, som är anpassade för att minimera smittspridning och således är i mindre skala, sker under denna vecka. S:t Petri skola var först ut under måndagen.
Läs mer: Första studenterna sprang ut

Tiotal personer med coronasmitta

Just nu finns ett tiotal personer med konstaterad coronasmitta inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Malmö stads covid-team fortsätter att ta över ordinarie hemsjukvård och hemtjänst för personer med antingen misstänkt eller konstaterad smitta, för att ge bästa möjliga vård och förhindra smittspridning.

Miljöförvaltningens inspektioner fortsätter  

Miljöförvaltningen var på ytterligare inspektioner för att få en bild av trängseln på uteserveringar på restauranger, barer och caféer i centrala Malmö, runt Värnhem, på köpcentrat Emporia och i Limhamn förra veckan och i helgen. 

Så här såg det ut under miljöförvaltningens insatser den 25 - 31 maj: 

  • Inspektörer från miljöförvaltningen besökte 62 verksamheter varav åtta besök var för att följa upp brister från tidigare besök.  
  • Två av verksamheterna där miljöförvaltningen gjorde uppföljning hade fortsatt trängsel, och ärendena skickades vidare till smittskyddsläkaren, Smittskydd Skåne, för bedömning om stängning. 

Miljöförvaltningen har sedan den 17 april, då vi började göra tillsyn på uppdrag av Smittskydd Skåne för att minska trängsel, gjort cirka 250 inspektioner på restauranger, caféer och uteserveringar.  

Miljöförvaltningen vill genom inspektionerna få en bild av hur det ser ut i Malmö vad gäller trängsel på framförallt uteserveringar, men också passa på att nå ut med information till verksamhetsutövare om vad de måste göra för att undvika att det blir för trångt bland gästerna. Inspektörerna observerar och dokumenterar så kallade ”avvikelser”, det vill säga om verksamhetsutövare inte gör vad de ska för att minska smittspridningen.

Sjukfrånvaron inom Malmö stad

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är fortsatt på en stabil nivå.

sv
sv