$left
$middle

Malmö mest djurvänliga kommunen

Djurens rätt har utnämnt Malmö stad till Sveriges mest djurvänliga kommun 2020. Organisationen har rankat kommunerna utifrån hur de arbetar inom ett antal olika områden, som djurskyddskrav vid upphandling och vilken mat som serveras på skolor och förskolor i de olika kommunerna.

- Vi har tittat på hur kommunerna arbetar för att påverka djurs situation. Där spelar maten som serveras på skolor och förskolor en stor roll, säger ordförande Camilla Bergvall.
Hon förklarar att det bland annat handlar om andelen vegetarisk mat och att ställa högre djurskyddskrav vid upphandling av till exempel kött och ägg.

Resultat av samlade insatser i stan

Skolrestauranger är en av flera viktiga aktörer. Avdelningschefen Gertrud Sonesson-Wessman är stolt och glad över utmärkelsen.
- Jag blev överraskad för det är väldigt många andra kommuner som jobbar målmedvetet med detta, men jag vet att tillsammans har vi gjort många insatser och aktiviteter samtidigt på olika håll i stadens förvaltningar och då blir effekten större.

Styrka vid upphandlingar

Vid upphandlingar har Malmö stad fördel av att vara en stor kund hos livsmedelsleverantörerna.
- Produktionen av livsmedel har stor påverkan både ekologiskt och socialt. Malmö stad handlar livsmedel för över 200 miljoner om året och genom att vara en så stor kund på marknaden förpliktigar det att ställa tuffa hållbarhetskrav. Det ger dessutom staden stora möjligheter att faktiskt göra skillnad, säger upphandlingschef Gabriella Manieri.

Klimatsmart mat

- En annan viktig pusselbit är samarbetet som miljöförvaltningen och förskoleförvaltningen har i ett projekt där kockar utbildas i klimatsmart mat, säger Gertrud Sonesson-Wessman.

sv
sv