$left
$middle

Gröna oaser för läslust och möten i Sofielund

Garaget kallas för "hela Sofielunds vardagsrum" och är ett öppet bibliotek och kreativ verkstad. I samband med årets Sommarboksevent, en satsning med syfte att uppmuntra unga att läsa under sommarlovet, inleddes även ett arbete med att utsmycka garagets entré men grönska.

Den 5 juni var Växtvärket på Garaget i Sofielund för att hålla i en planteringsverkstad. Tillsammans med barnen skapade de härliga utomhusmiljöer som är menade att nyttjas under hela sommaren. Planteringsjorden som användes kommer från Sysav och innehåller grönkompost av återvunnet trädgårdsavfall från sydskånska parker och trädgårdar.

- Vi är så glada att kunna erbjuda våra besökare en så fin och mötesvänlig entré. Det känns extra viktigt den här sommaren då det gör så att vårt "vardagsrum" förlängs och kan användas av fler på ett säkert sätt, berättar Karin-Karuchka som är barn- och ungdomsbibliotekarie på Garaget.

Under sommaren kommer Garagets kulturpedagog Moa sköta om odlingarna tillsammans med de besökande barnen. Dessa tillfällen pågår under hela sommarlovet, tisdagar och torsdagar kl 13-15. Men även vuxna besökare får hjälpa till att fixa med växterna om de har lust. Alla Garagets sommaraktiviteter hittar du här.

En aktivitet inom Case Sofielund 2030

Planteringsverkstaden är en aktivitet inom projektet Case Sofielund 2030, som drivs av miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Elin Hasselberg på miljöförvaltningen är projektledare och menar att små gröna förändringar kan göra stor nytta.

- Fler gröna miljöer ger skönare städer – både för kropp och själ. Förutom att stötta den biologiska mångfalden i staden hjälper grönskan till att förbättra luftkvaliteten, ta ner temperaturen och inte minst bidra till förbättrad fysiskt och psykiskt mående för Malmöborna, betonar Elin som är med och koordninerar planteringsverkstaden tillsammans med fastighets- och gatukontoret och kulturförvaltningen.

- Vi vill visa på praktiska insatser i vardagen och vår närmiljö, som sammantaget ger stor effekt för hållbar utveckling globalt, fortsätter Elin.

Case Sofielund 2030 är ett projekt som pågår mellan 2019-2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket. Projektets övergripande mål är att utveckla nya, innovativa samarbetsstrukturer och processer i Sofielund för att skapa en hållbar tillväxt och stadsutveckling. Detta genom att kanalisera de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) till lokal nivå.

Växter utanför Garaget
Logotyper
sv
sv