$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen v 25

Nu börjar sommarpraktiken för Malmös ungdomar, provtagning av personliga assistenter, nya kontroller och ett tack till Malmöborna.

Malmö stad arbetar för att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

Ung i sommar – praktik

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tillsammans med näringsliv och övriga förvaltningar i staden fått fram 2400 platser, där ungdomar i åldern 16-19 år praktiserar i fyra veckor för att få arbetslivserfarenhet och möjlighet att tjäna sina egna pengar. På grund av corona finns det tyvärr risk för att utlottade praktikplatser kan ställas in med kort varsel. Om risken för coronasmitta påverkar arbetsmiljön eller handledningen, måste Malmö stad ställa in just den praktikplatsen. Men som det ser ut just nu, är läget stabilt.

Läs mer om Ung i sommar här!

En första omgång Ung i sommar-praktikanter har börjat i Funktionsstödsförvaltningen. En del av dem kommer att packa kit med skyddsutrustning som ska delas ut till förvaltningens verksamheter. Även på förskolor kommer det finnas Ung i sommar-praktikanter men med anpassning till coronapandemin, åldersgränsen är 18 år och anpassning har skett i introduktionen om hur risken för smittspridning ska minskas.

Personliga assistenter erbjuds provtagning

Region Skåne har tidigare erbjudit vårdpersonal och personal på äldreboenden provtagning, nu utökas erbjudandet och även personliga assistenter kan ta prover vid misstänkt covid-19.  

Gymnasiet och sommarskola

Studenterna är nu avklarade och för tillfället pågår ett intensivt arbete med att planera för hur starten i höst ska se ut. Ett tydligare besked väntas inom den närmaste veckan. 

Däremot startade årets sommarskola för gymnasieeleverna den 15 juni. I år sker sommarskolan på S:t Petri skola. På bara någon vecka har verksamheten skalats upp. Först var planen knappt 50 elever, nu blir det över 200 elever som ges möjligheten. Givetvis görs insatser för att minimera risken för smittspridning. Undervisning kommer att ske på plats i skolan för gymnasieeleverna medan för vuxenutbildningen kommer lösningarna se olika ut, en del av undervisningen sker på plats medan en del fortsatt sker digital. 

Läs ett reportage om sommarskolan. 

Kontroll av uteserveringar

Den 8-12 juni var miljöförvaltningen i Malmö stad åter på trängselkontroller vid uteserveringar på restauranger, caféer och barer i centrala Malmö med fokus på Möllevångstorget samt på köpcentrum, till exempel Emporia och Mobilia. 

Det är mer folk som är ute i rörelse i Malmö nu; mycket folk på köpcentrum, i affärer och även på restauranger. Det är därför viktigt att verksamheter och folk tar sitt ansvar och fortsätter att hålla avstånd mellan varandra för att minimera risken med smittspridningen. Inspektörer från miljöförvaltningen i Malmö stad besökte förra veckan 28 verksamheter varav tre hade avvikelser. Dessa ställen kommer att följas upp under denna vecka för att kontrollera att de gjort de åtgärder som krävs. Det samlade intrycket från inspektörerna är fortsatt att många verksamheter gör vad de kan för att minska trängsel och försöker ge gästerna och kunderna möjlighet att hålla trygga avstånd. 

Tack-kampanj rullas ut 

Det är viktigt att fortsätta agera i enlighet med myndigheternas rekommendationer för att hålla nere smittspridningen i samhället. När det är sommar rör sig många människor utomhus men det är fortfarande viktigt att hålla avstånd. Därför är nu en kampanj igång där Malmö stad tackar för bra beteenden, kampanjen kommer till exempel att synas på många platser i Malmö och på skärmarna i lokaltrafiken.

Sjukfrånvaro stabil

Sjukfrånvaron är på en fortsatt stabil nivå.

Daigram över sjukfrånvaron senaste tiden. Sjunker sakta ytterligare till ca 5-6 procent.

Detta var den sista "aktuellt om coronasituationen" på ett tag. Rapporten återkommer eventuellt efter sommaren.

sv
sv