$left
$middle

Fortsatt goda betygsresultat för Malmös nior trots Coronapåverkan

Trots att frånvaron varit hög under delar av vårterminen så höjde Malmöeleverna sina betyg i år. Det visar den första analysen av resultaten för vårterminen 2020.

Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 har ökat från 219,4 poäng förra året till 224,1 i år. Om man räknar bort nyanlända och elever med okänd bakgrund har meritvärdet ökat från 230,5 till 234,5 i år.

Även andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har ökat, från 75,8 procent vårterminen 2019 till 77,7 procent i år. Exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund är behörigheten högre - 83,4 procent.

Statistiken är preliminär och resultatet kommer att öka något när sluträkningen är klar. Även lovskolan kommer att påverka resultatet.

- Det har varit en mycket annorlunda vårtermin med en period med stor elevfrånvaro på grund av Covid-19-pandemin. Vi är därför glada för att skolornas arbete med att få tillbaka eleverna till skolan har gett resultat, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

I år har en större andel elever blivit godkända i matematik. 84,3 procent av eleverna och 87 procent om man räknar bort nyanlända elever. Det ämne där störst andel elever inte har nått godkänt är svenska som andraspråk med 66,8 procent elever godkända eller 78,4 procent om man räknar bort nyanlända.

- Det är glädjande att resultaten i matematik förbättras men vi kommer att fortsätta att ha fokus på att utveckla vårt arbete med matematiken. Under våren har förvaltningen gjort en djupare analys av matematikundervisningen för att ytterligare förbättra undervisningen, säger Anders Malmquist.

Analysen av betygsresultaten fortsätter nu, både på huvudmannanivå och på skolnivå.

sv
sv