$left
$middle

Ge ren kärlek till stan i årets renhållningskampanj!

Sommaren 2020 är ju speciell och vi njuter av utelivet som aldrig förr. När vi haft en härlig picknick ute i en park i solen är det för 9 av 10 självklart att slänga sitt skräp i en papperskorg.

- Med vår nya kampanj Ren kärlek till stan hoppas vi att det blir 10 av 10, säger renhållningssamordnare Jessica Persson.

Även i årets kampanj har vi särskilt fokus på våra dryga 5 000 papperskorgar som finns runt om Malmö. Med roliga och positiva budskap hoppas Malmö stad få alla att reagera och reflektera över sitt skräp. Målet är att få malmöborna att inse att det aldrig är långt till närmaste papperskorg, så att de slänger sitt skräp där och inte på marken.

- Årets renhållningskampanj riktar sig främst till unga vuxna, som nås både genom kommunikation på stan och digitalt, berättar Jessica Persson.

Kampanjen har detta året också fått ett eget namn. På närmare 600 av stadens papperskorgar kommer budskapet Ren kärlek till stan att synas. Kärlek är just vad kommunen vill att Malmöborna ska visa sin stad, genom att kasta sitt skräp i soptunnorna.

Budskapet är lånat av Köpenhamns kommuns renhållningskampanj REN kærlighed til KPH.

- Genom att synka budskapen med vårt grannland knyts regionen ihop ännu mer och visar på att nedskräpningsproblematiken inte bara är ett lokalt, utan i högsta grad ett regionalt och globalt problem. Enda sättet att arbeta med nedskräpningsproblematiken är att göra det tillsammans, och Köpenhamns kommun ställde sig väldigt positiva till att vi samordnar oss kommunikativt, säger Jessica Persson.

Utvärdering

En viktig del i vårt arbete med kampanjer är att få en förståelse för effekten av våra kampanjer. Detta så att vi kan förbättra vårt arbete så att det blir ännu bättre nästa gång. Efter varje genomförd renhållningskampanj gör vi därför en utvärdering. Förra årets utvärdering visade bland annat att hälften av respondenterna tänker mer på var de slänger sitt skräp, särskilt de som ibland slänger det på marken och att kampanjen upplevs öka förtroendet för Malmö stads arbete med renhållning.

Kampanjen har tagits fram i samarbete med Gullers grupp.

sv
sv