$left
$middle

Grattis Öresundsbron 20 år!

Just nu påverkar pandemin Öresundsregionen men under de 20 år som bron har knutit samman båda sidor av sundet har utvecklingen i regionen varit stark för invånare, näringsliv och forskning.

Visste du till exempel att:

  • 25 % av Danmarks och Sveriges befolkning bor i Öresundsregionen
  • Ca 18 500 personer har inkomst från andra sidan sundet och drygt 15 000 av dessa är gränspendlare
  • Öresundsregionen är Nordens största arbetsmarknadsregion
  • Pendlingen ökar igen och fler väljer tåget. 2019 ökade Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över sundet med 5,7 % samtidigt som bilpendlingen minskade med 3,4 % samma år
  • 2019 flyttade 1765 skåningar till Östdanmark och 1407 östdanskar flyttade till Skåne
  • Turismen är stark inom Öresundsregionen. 2019 ökade antalet danska gästnätter i Skåne till närmare 300 000 – en ökning med 7,3 % jämfört med tidigare rekordår 2018
  • Öresundsregionen står för 26 % av Danmarks och Sveriges samlade BNP
  • I Öresundsregionen finns 13 universitet med över 130 000 studenter
  • Ca 45 000 personer är sysselsatta inom Life Science i Öresundsregionen
  • 2035 beräknas Öresundsmetron – världens första tunnelbana mellan två länder – vara på plats. Då kommer det ta 20 min mellan Malmö och Köpenhamn
sv
sv