$left
$middle

Lärarfortbildning på Malmö Museer med anknytning till utställningen Speaking Memories

Under förra veckan bjöd Malmö Museer in lärare i Malmö stad för fortbildning i Förintelsens historia, antisemitism och mänskliga rättigheter. Målet med fortbildningsdagen var att stärka pedagoger genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och kompetensutvecklande verktyg i arbetet mot antisemitism och för mänskliga rättigheter.

Den 12 augusti hölls en fortbildningsdag på Malmö Museer för totalt cirka 60 gymnasie- och årskurs 9 lärare i Malmö stad, uppdelat i två grupper på ett förmiddags och ett eftermiddagspass. Fortbildningen hölls i samarbete med Malmö Museer, Pedagogisk inspiration och Forum för levande historia. Under fortbildningsdagen diskuterades hur man som pedagog kan skapa utbyten och stärka undervisningen i frågor om Förintelsens historia, antisemitism och mänskliga rättigheter.

Dagen började med en föreläsning om Förintelsens historia av Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i antisemitismen i Europa och den nazistiska raspolitiken diskuterades olika förklaringsmodeller till Förintelsen som historisk företeelse och några av de sätt som den har beskrivits på efter 1945. Föreläsningen följdes av en workshop ihop med Malmö Museers pedagog Suzanne Edlom och Gustavo Nazar, samordnare Normer och värden på Pedagogisk inspiration i Malmö stad.

– Under workshoppen stod lärarnas behov i fokus och en lärare skrev på en post it-lapp ”att tala om elefanten i rummet”. Det visar hur viktigt det är att våga prata om och diskutera frågor om Förintelsen och antisemitism. Många av lärarna uttryckte uppskattning att få ny kunskap, nya verktyg och diskutera dessa komplexa frågor under fortbildningsdagen, säger Suzanne Edlom, pedagog på Malmö Museer

Fortbildningen avslutades med en kort visning av utställningen Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen där lärarna gavs möjlighet att boka in kostnadsfria besök med sina elever under hösten. Vid besöken kommer eleverna ges möjlighet att reflektera över de överlevandes personliga budskap i utställningen och att själva omvandla budskapen till egen handling. För att bevara minnen, personliga berättelser och budskap – och föra dem vidare.

Öppna Malmö

Under samlingsnamnet Öppna Malmö. planeras under åren 2020–2022 utställningar, filmvisningar, konserter, seminarier och utbildningar för att lyfta frågor om demokrati, diskriminering och rasism. Läs mer på malmo.se/öppnamalmö.

sv
sv