$left
$middle

Social hållbarhet i fokus i sommarens visualiseringar

Nu är sommarens lab ”Wisdome Sustainability Lab” (WSL2020) färdigt för i år. Visualiseringar har skapats och lärdomar har dragits, och nu drar planeringen igång inför sommaren 2021.

Precis som förra året engagerades ca 40 ungdomar uppdelat på två perioder. Den första veckan ägnades åt introduktion till projektet och sommarens arbete. En heldag besökte praktikanterna Malmö Museer, där de bland annat fick en exklusiv förhandstitt på byggplatsen för domen.

De fick också ta sig an ett minicase: i första omgången i samarbete med Wisdome-projektets samarbetspart ESS där de på kort tid skulle berätta om syftet med ESS på ett sätt begripligt för en vald målgrupp. I den andra perioden bestod uppdraget i att komma med förslag kring hur innergården på Teknikens och Sjöfartens hus kan gestaltas.

sv
sv