$left
$middle

Satsning på digitala dansworkshops

Malmö stad lanserar nu en satsning på digitala dansworkshops för barn och unga. Ett brett utbud av dansstilar med olika nivåer ska locka till rörelse. Tjugo dansaktörer från Malmö och Lund gör satsningen möjlig.

Den 7 september startar Urban Summer – Online Dance Workshops. Malmös barn och unga får möjligheten att ta del av ett brett dansutbud i form av inspelade workshops. För att nå ut till så många dansintresserade som möjligt kommer nybörjar, mellan- och avancerad nivå erbjudas.

Workshopparna publiceras löpande i Kul i Malmös digitala kanaler (kulimalmo.se, Youtube, Facebook och Instagram). Inspelningen görs av ett produktionsbolag tillsammans med tjugo dansaktörer från Malmö och Lund. Totalt kommer sextio workshops i tjugo olika stilar erbjudas.

– Urban Summer – online dance workshops, som satsningen heter, blir ett digitalt dansprogram med presentatörer och danslärare som ska ge alla dansintresserade möjligheten att delta hemifrån, via sin mobil, platta eller dator. Förhoppningen är att flera ska vilja börja dansa och hitta till föreningslivets dansaktörer, säger Erland Weerasinghe, enhetschef på fastighets- och gatukontoret.

Pandemin har medfört att konceptet fått ställa om. Urban Beach, som under tidigare somrar erbjudit många dansaktiviteter, uteblev i år. Satsningen på digitala dansworkshops blir ett nytt sätt att erbjuda dansaktiviteter.

– Att skapa möjligheter för dans står i fokus för vårt arbete. Satsningen grundar sig till stor del av det resultat som undersökningen Ung livsstil har påvisat, det vill säga att dans är ett intresse som efterfrågas som fritidsaktivitet i hög utsträckning, i synnerhet av tjejer, säger Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef på fritidsförvaltningen.

sv
sv