$left
$middle

Fritidsledare Shaip tillsammans med Ibbe, Flamor, Dardan och Haidar på Holma torg i samtal med polisen efter fredagens upplopp.

Fritidsgårdar viktiga mötesplatser efter upploppet

Fredagens upplopp, den 28 augusti, på Amiralsgatan i Malmö till följd av att en koran hade bränts och att otillåten manifestation hade ägt rum på Stortorget skapade mycket oro. Samtidigt fick vi se prov på vilket otroligt engagemang och samverkan som finns i staden.

Under lördagen och söndagen var fritidsgårdarnas personal, fältarbetare, socialarbetare, polisen och många föreningsmedlemmar och civila malmöbor snabbt ute på gatorna efter oroligheterna för att röja, samtala och trygga upp med sin närvaro och erbjuda trygga frizoner från våldet.

På fritidsgården Tegelhuset i Rosengård var det lugnt på fredagen men många besökare var frustrerade och oroliga och hade behov av att prata om det som skedde. Det beslutades snabbt att hålla extra öppet under lördagen för alla som kunde ha behov av att mötas och prata utifrån det som hänt. Under lördagen bestämdes i samråd med polisen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen på Malmö stad att vuxennärvaron var lika viktig på söndagen då även fritidsgårdarna i Holma, Nydala och Rörsjöstaden öppnades upp.

– Vi är till för de unga i staden, det är vår uppgift. Det som hände var allvarligt och kunde skapa oro och rädsla hos de unga. I sådana situationer ska vi ska finnas till för dem i stadens olika delar. Jag var själv på plats på Tegelhuset under lördag eftermiddag och såg med egna ögon vad vi kan betyda för besökarna, säger Bo Sundqvist, avdelningschef för fritidsgårdsavdelningen på fritidsförvaltningen. ­

Patricia Seraji, fritidsledare på Tegelhuset, beskriver hur det såg ut på plats.
– Vi hade många besökare under både lördag och söndag. Både ”stammisar” och en hel del nya besökare. Vi märkte tydligt att våra barn och unga hade ett stort behov av att prata om det som hade hänt och uttryckte även en stor oro och frustration över att de själva ska bli stämplade i samband med oroligheterna. All personal som var på plats, liksom våra områdespoliser, diskuterade och svarade på alla frågor som uppstod. Det kändes fint att Tegelhuset kunde bli en viktig samlingspunkt där olika aktörer från samhället kunde träffa områdets barn och ungdomar och stötta och lyssna på dem.

På Tegelhuset bjöds det på mat och fika under båda dagarna.
– Dels för att våra besökare inte skulle behöva gå hem när de blev hungriga och dels eftersom att det skapar bra möjligheter för samtal. I samband med och efter helgen har vi fått positiva reaktioner från både föräldrar, barn och ungdomar. Vi i personalen känner oss stolta över att kunna bidra med en trygg plats i en orolig tid, säger Patricia.

– På söndagen var våra besökare trötta på uppståndelsen kring oroligheterna och ville bara hänga på sin fritidsgård som vanligt, säger Mirella.

Personal från Nydala, Holma och Rörsjöstadens fritidsgårdar vittnar alla om positiv respons till att det hölls extra öppet på deras fritidsgårdar.

Relaterade artiklar:
Lugnt på skolorna efter helgens upplopp (2020904)
Oroligheter i Malmö under helgen (20200829)

sv
sv