$left
$middle

Grannskapsträdgården får namnet Naturmolnet

Äppelpress, insektshotell och karaoke var bara några av aktiviteterna på förra veckans trädgårdkalas. Nu är den nya grannskapsträdgården invigd av Malmöborna och går under namnet Naturmolnet.

Sedan i våras har Växtvärket arbetat med ödetomten i korsningen Rolfsgatan/Palmgatan i Sofielund. Från att vara en plats med mörk historia och kriminalitet, visar sig nu en öppen grannskapsträdgård med fruktlund, sittplatser och gröna ytor för lek och möten. Malmöborna har deltagit i platsens förändring med både idéer och spadtag.

För en vecka sedan, den 11 september, bjöd Växtvärket, Malmö stad, Kungsleden och Fastighetsägare BID Sofielund in till en invigning av ytan, där det nya namnet presenterades. Förslaget Naturmolnet, som trädgården nu heter, kom från en elev på Kastanjeskolan.

Inför invigningen målade graffittikonstnären Limpo Rochas trädgårdens nya namn på en container.

- Det är ett passande namn för ytan, som i allra högsta grad kommer ha fokus på naturen, med till exempel biodiversitet och vattenlösningar. Molnet tänker jag symboliserar hur platsen kommer fungera som en liten hubb mitt i staden. Som ett naturmoln mitt i stadsmiljön, berättar Johan Nordström, trädgårdsingenjör och projektledare från Växtvärket.

Fastighetsägare BID Sofielund var på plats i fredags och har skrivit en artikel om dagen, som går att ta del av här.

Platsen har sedan tidigare en mörk historia av att vara samlingsplats för Hells Angels under 90-talet, när deras klubbhus låg på tomten. Bara några år efter deras inflytt utförde ett konkurrerande motorscykelgäng ett spängdåd mot fastigheten och sedan dess har platsen varit tom - först som parkeringsplats och sedan instängd ödemark.

Trädgårdsarbetet fortsätter

Under hösten fortsätter Växtvärket leda arbetet med trädgården och kommer bland annat bygga gröna tak och väggar. Tanken är att sedan bjuda in skolor och andra intresserade för att lära sig mer om den gröna stadsutvecklingen.

- Den här ytan är hela Malmös trädgård och vi hoppas att fler både i och utanför Sofielund vill ta sig hit och upptäcka den gröna oasen. Bara i dagarna sattes små soldrivna lampor upp och snart kommer vi förhoppningsvis bygga på belysningen ytterligare så att ytan känns välkomnande även kvällstid, berättar Mette Løth Rasmussen från fastighets- och gatukontoret som projektleder Case Sofielund 2030.

Grannskapsträdgården Naturmolnet är möjlig tack vare att Kungsleden upplåter ytan för mellananvändning. På så sätt kan platsen utnyttjas i väntan på framtida byggnation och med relativt små medel skapa stora mervärden för staden.

Fler liknande initiativ framöver

Naturmolnet är startskottet för satsningen Testbädd Kvarteret Trevnaden, som drivs genom projektet Case Sofielund 2030. Med de globala målen som vägledning ska testbädden undersöka och genomföra praktiska insatser för ett Sofielund att trivas i. Det kan handla om fler gröna områden, bättre rörlighet eller aktiviteter för lek och möten. Ett ytterligare mål är att hitta nya samarbetsmöjligheter i området, för fortsatt hållbar stadsutveckling.

- I höst påbörjar vi exempelvis förarbetet med att utveckla Garaget till en mötesplats för kunskapsdelning kring stadsodling och grönska, berättar Elin Hasselberg från miljöförvaltningen, delprojektledare för Case Sofielund 2030.

Har du frågor om Testbädd Kvarteret Trevanden?

Kontakta Elin.Hasselberg@malmo.se eller Mette.lothrasmussen@malmo.se. Håll dig uppdaterad på www.malmo.se/kvtrevnaden.

Testbädd kvarteret Trevnaden är en satsning inom projektet Case Sofielund 2030 (2018-2021) som drivs av Malmö stad med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

Logotyper Case Sofielund:2030
sv
sv