$left
$middle

Nu kan du nominera dina näringslivshjältar!

Malmö Näringslivsgala för 19:e året i rad - nu är nomineringen öppen till årets näringslivspriser!

I februari 2021 är det åter dags för Malmö Näringslivsgala, där det inte bara blir kontakter som knyts och kollegor som möts utan också företag som ska hyllas för deras insatser i Malmös näringsliv under det gångna året.

2021 är det 19 år i rad som Malmö Näringslivsgala slagit upp dörrarna för Malmös näringsliv. Eventet har förändrats under resans gång – priser har omdanats, lokal och utförande har tagit olika former. Den röda tråden har dock alltid varit densamma – nämligen att sammanföra, inspirera och belysa Malmös breda näringsliv, att skapa en plattform för att lyfta och hylla företag och personer i Malmös näringsliv som utmärkt sig på olika sätt och att erbjuda Malmös näringsliv en mötesplats för ny kunskap, inspiration och fest med möjlighet att knyta nya kontakter.

Näringslivspriserna som delas ut på Galakvällen är ett sätt att lyfta och hylla företag och personer som på olika sätt betytt mycket, gjort en speciell insats eller utmärkt sig på olika sätt inom olika kategorier. Pristagarna väljs ut av en jury av bland annat tidigare pristagare, representanter från staden och andra aktörer inom näringslivet med kunskap i just den kategorin. Nomineringen är öppen – hela Malmö kan vara med och välja sina hjältar.

Priskategorierna är idag sju till antalet – Årets Malmöföretag, Malmö stads Näringslivspris inom kreativa näringar, inom life science, inom miljö- och hållbar utveckling, Årets Startup och ett helt nytt pris för i år - Malmö Greater Copenhagen Business Award som delas ut till ett företag, person eller organisation som gjort en betydande insats för näringsliv, innovation, forskning, entreprenörskap eller arbetsmarknad över Öresund.

Dessutom delas pris ut till Årets Malmöambassadör, men detta detta pris går inte att nominera till.

Nomineringen, som är öppen för alla, stänger den 25 oktober!

Samtliga priser inom Malmö Näringslivsgala skall leva upp till varje pris specifika kriterier, men även innefatta ett övergripande arbete och medvetenhet kring mångfald. Mångfald i arbetslivet visar sig genom att man som arbetsgivare verkar för en bra sammansättning av personer med olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden, ser till fördelning av kön social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning m.m.

Läs mer på www.malmonaringslivsgala.se

sv
sv