$left
$middle

Snabbfil till företagande för nyanlända genom Highway to Business

Många nyanlända har entreprenörsbakgrund, som med rätt stöd kan leda till både självförsörjning och jobb för fler. Det blev tydligt i det nu avslutade projektet Highway to Business som bidragit till att skapa 17 nya Malmöföretag.

Många nyanlända i Sverige har tidigare erfarenhet av att ha drivit företag i större eller mindre skala. Trots det väljer många entreprenörer bort den möjligheten i Sverige p.g.a. upplevd byråkrati, avsaknad av det svenska språket och brist på stöd. Det är där Highway to Business kommer in.

Highway to Business, eller Samverkan för ökat entreprenörskap, som det också heter är ett EU-finansierat projekt som har erbjudit nyanlända stöd i att starta företag i Sverige trots de utmaningar som finns för den som ännu inte har hunnit etablera sig. Under projekttiden 2017-2020 har Malmö stad tillsammans med Tillväxt Malmö, Almi och Arbetsförmedlingen etablerat samarbetsformer för att finna, informera, motivera och sedan stödja entreprenörer hela vägen in i nyföretagandet.

– Vi har sökt upp dessa entreprenörsämnen bland nyanlända arbetssökande och rustat dem för att starta företag. Vi har hjälpt 17 företagare, varav sju kvinnor, att komma igång. Det har inneburit jobb för dem själva och vid ett flertal tillfällen också anställningar för fler i företaget, säger Fadi Barakat, projektledare för Highway to business.

Samverkanspartners i projektet har varit Malmö stad, Almi, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Malmö. Samtidigt som de har stärkt deltagarna på deras väg mot företagande så har de skapat strukturer och arbetssätt i sina organisationer så att arbetssätten ska leva vidare.

Lärdomarna rustar de deltagande organisationerna inför framtidens utmaningar med nyanlända entreprenörer och behov av fler arbetstillfällen i Malmö.

– Vi är stolta över de företag som nu är en del av näringslivet i Malmö. Samtidigt är vårt huvudmål med projektet att vi har undanröjt hinder och skapat samarbetsformer som gör att det kan skapas fler nya företag i framtiden. När vi började fanns det exempelvis inte något sätt att ta reda på vilka av dem som skriver in sig på Arbetsförmedlingen som har varit företagare i sina hemländer. Projektet har bidragit till ändrade rutiner, så nu kan vi hitta entreprenörerna och kontakta dem med ett erbjudande om stöd till företagande, säger Fadi Barakat.

Fakta

Highway to Business har skapat 17 registrerade bolag, som erbjuder tjänster och produkter inom bl.a. kommunikationsutrustning, reparation, kläder och textilier, tillverkning, reklam, PR samt mediebyrå. Målet är 15 företag varav 5 bolag ska ha startats av kvinnliga deltagare. Resultatet blev alltså 17 företag, varav 7 kvinnor har startat bolag inom projektet.

sv
sv