$left
$middle

Samverkan stärker Malmös studentliv

Malmö ska bli Sveriges bästa studentstad. Så lyder visionen för projektet Studentstaden Malmö – ett samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet som nu förlängs. Samtidigt har en ny handlingsplan för de kommande fem åren tagits fram för att förbättra studenters villkor i staden.

Malmös studenter tycker att Malmö är en attraktiv stad att bo och studera i. Men många känner en oro över sin bostadssituation och sitt framtida arbetsliv samt uttrycker en önskan efter fler studiesociala aktiviteter och mötesplatser. Det visar resultatet av en förstudie som genomförts inom ramen för projektet, där över 80 studenter vid Malmö universitet intervjuats.

– Attraktiva och överkomliga bostäder, framtida karriärmöjligheter samt starkare studentliv är saker som stärker studenters trivsel i en studentstad, säger Zeynep Erdal, studentkoordinator.

Förstudien ligger nu till grund för en handlingsplan som tagits fram där en rad aktiviteter ska prioriteras. Samtidigt förlängs samarbetsavtalet mellan staden och universitetet och gäller nu i ytterligare fem år.

– Vi kan tillsammans göra viktiga insatser för att stärka studentlivet, och jag ser positivt på ett nytt samarbetsavtal mellan staden och universitetet, säger Andreas Norbrant, stadsdirektör i Malmö stad.

Handlingsplanen fokuserar på en rad olika aktiviteter som berör arbetsliv, studentliv och studentbostäder. Några konkreta exempel på aktiviteter är bland annat framtagandet av studentbostadsstrategin som säkrar att staden kan erbjuda attraktiva och överkomliga bostäder, etablerandet av ett forum där studenter och politiker möts och framtagandet av en strategi för karriärövergångar, som ska underlätta studenters etablering på arbetsmarknaden.

– Att studenter ska kunna känna sig trygga i att starta sin karriär i Malmö efter examen är en gemensam ambition för både universitetet och staden. Det nya avtalet skapar goda förutsättningar för att agera på detta, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Bakgrund

Studentstaden Malmö är ett samverkansprojekt som startade 2019. Projektet ingår i ett nytt samverkansavtal som tecknades i år mellan Malmö stad och Malmö universitet. Inriktningen för samarbetet är framförallt i tre områden: studentliv, arbetsliv och studentbostäder. 

Zeynep Erdal är studentkoordinator och länken mellan Malmö stad och Malmö universitet.

sv
sv