$left
$middle

En abstrakt bild på corona-viruset.

Munskydd införs i alla ansiktsnära vård- eller omsorgssituationer

Runtom i världen och så även i Sverige ökar samhällsspridningen av covid-19. För att skydda äldre och sköra har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen beslutat att tillfälligt införa munskydd i alla ansiktsnära vård- eller omsorgssituationer inom äldreomsorgen.

– Sedan pandemins början har vi följt bland andra Smittskydd Skånes och Vårdhygien Skånes rekommendationer. Införandet av munskydd sker nu mot bakgrund av deras senaste rekommendation, i kombination med den ökade samhällssmitta som just nu råder, säger förvaltningsdirektör Gisela Öst.

Munskyddet blir en extra försiktighetsåtgärd vid alla ”oundvikligt ansiktsnära” vård- eller omsorgssituationer, som Smittskydd och Vårdhygien uttrycker det i sin rekommendation. Med ansiktsnära menas inom 1 meter.

Användningen av munskydd införs efter att alla tidigare åtgärder för att skydda patienter mot covid-19 har vidtagits ute i verksamheterna.

– Den extra skyddsåtgärden med munskydd tillkommer alltså efter att de ännu viktigare rutinerna kring basal hygien, fysisk distansering, symtomkontroll inför varje arbetspass och användning av full skyddsutrustning vid smitta är 100-procentigt inarbetade, säger Pia Nilsson, enhetschef och ansvarig för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens operativa ledningsgrupp för covid-19.

Den operativa ledningsgruppen förbereder fler insatser för att ytterligare stödja och påminna om vikten av att följa alla restriktioner.

– Vi har på nytt ett allvarligt smittläge i samhället, vilket vi visste kunde komma förr eller senare. Nu vill vi med alla tillämpbara medel se till att hålla risken för smittspridning nere så mycket som möjligt, för att kunna garantera bästa möjliga vård till våra äldre och sköra, säger Pia Nilsson.

Skulle smittläget eller myndigheternas rekommendationer ändras kan rutinen för användning av munskydd inom äldreomsorgen i Malmö ändras.

sv
sv