Folkbiblioteken är inte en mötesplats – just nu

På grund av situationen med coronaviruset är folkbiblioteken inte en mötesplats just nu. Biblioteken i Malmö vill undvika onödig irritation och besvikelse, samt minska risken för smittspridning. Det är därför viktigt att du som besökare vet vad som gäller, och vad du kan förvänta dig, innan du kommer till biblioteket.

Följer rekommendationer

Sedan skolstart har andelen barn och unga som kommer till biblioteken för att studera, göra studiebesök med lärare, lösa skoluppgifter eller bara hänga, kraftigt ökat. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har biblioteken genomfört ett antal åtgärder, till exempel kraftigt minskat antal sittplatser och antal datorarbetsplatser. Detta får till följd att Malmöborna inte kan utnyttja biblioteken som vanligt just nu.

I våras fungerade det väl – då hade biblioteken färre besökare och de allra flesta följde rekommendationerna. Idag har många återgått till att göra som en gjorde innan corona. Vi märker det genom att besökssiffrorna närmar sig normalläget. Det medför problem eftersom den som kommer hit inte får det den förväntar sig, och biblioteken i sin tur klarar inte besökstrycket på grund av de åtgärder som har gjorts.

I vanliga fall är vi glada över att besökare använder biblioteken på allehanda sätt. Men i nuläget behöver antalet besökare som befinner sig samtidigt på våra bibliotek kraftigt begränsas.

Bra att tänka på

Vi är fortfarande i en pandemi. Därför är biblioteken inte en mötesplats just nu. Detta gäller för alla folkbibliotek och verksamheter – även Kanini, Balagan och KRUT på Stadsbiblioteket.

Biblioteken har många besökare och ett hårt jobb görs för att ge alla besökare biblioteksservice. Men det tar längre tid än vanligt och om du har möjlighet rekommenderar biblioteken dig att använda telefon- eller digitalservice istället. Och slutligen ombeds du – kom inte hit om du är sjuk. Detta gäller även lite snuva eller hosta.

Bra att tänka på om du kommer hit:

  • Håll avstånd.
  • Passa på att använda vår självservice så som sökdatorer och låna- och lämnamaskiner.
  • Det finns mycket färre sittplatser och datorer än vanligt.
  • Biblioteket är inte en plats för grupparbeten och möten just nu – inte heller lärarledda studiebesök eller som plats för att gemensamt lösa skoluppgifter.
  • Det kommer ta längre tid att få hjälp (så ha gärna lite is i magen).
  • Flera av våra platser/rum har begränsat antal besökare.
  • En del av våra platser/rum är helt stängda.

Läs mer på malmo.se/mittbibliotek