$left
$middle

Med anledning av förvaltningrättens dom om skjutna svanen i Malmö

Malmö stad lämnande in en ansökan om skyddsjakt för att avliva en svan som befunnit sig i kanalen som länsstyrelsen i Skåne län godkände i april 2019. Nu har förvaltningsrätten slagit fast att länsstyrelsens beslut att godkänna skyddsjakten var felaktigt.

Bakgrunden till Malmö stads ansökan om skyddsjakt var att vi bedömde att svanen upprepade gånger under flera år uppvisat ett ovanligt aggressivt beteende. Vår bedömning var att svanen utgjorde en fara för människor som vistades i kanalen.

- Denna händelse var exceptionell och därför fattades beslutet om att ansöka om skyddsjakt, säger Pernilla Linde, sektionschef på enheten för park och gatumiljö på fastighets- och gatukontoret. Vi tittar nu på domen om att länsstyrelsens beslut var felaktigt för att dra lärdomar av den.

sv
sv