$left
$middle

Bild: Colourbox

Ny rapport om Malmö stads inköp av engångsartiklar av plast

Under år 2019 köpte Malmö stad 1,3 miljoner engångsartiklar av plast. Tillverkningen och avfallshanteringen av dessa engångsartiklar genererade utsläpp motsvarande 361 varv runt ekvatorn med en bensindriven personbil. Detta visar en rapport som Malmö stad har tagit fram. Resultaten ska användas som underlag vid kommande arbete med att minska användningen av engångsartiklar av plast.

Engångsartiklar är produkter som är avsedda att användas vid ett tillfälle och därefter slängas. Många engångsprodukter är gjorda av plast. Plastanvändning för med sig många utmaningar. Den plast som tillverkas idag är till största del tillverkad av fossil råvara, vilket medför en stor klimatpåverkan. Plast är också mycket svårnedbrytbart. Om de hamnar i naturen eller i havet bryts de långsamt ner till mindre delar och blir till slut så kallad mikroplast.

Under 2019 köpte Malmö stad 1,3 miljoner engångsartiklar av plast till en kostnad av 13,6 miljoner kronor. Dessa engångsartiklar genererade vid tillverkning och avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 1 704 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 361 varv runt ekvatorn med en bensindriven personbil.

Syftet med rapporten har varit att kartlägga vilka typer av engångsartiklar av plast som används i Malmö stads verksamheter och i vilken omfattning. Rapporten visar att det framförallt är plasthandskar, plastpåsar/säckar och skoskydd av plast som står för de största kostnaderna och klimatpåverkan. Det är också de artiklarna Malmö stad köper in flest av. Plasthandskar och plastpåsar/säckar stod till exempel för cirka 74 procent av utsläppen av de engångsartiklar av plast som Malmö stad köpte in år 2019.

Rapporten kan utgöra ett underlag vid åtgärder för att minska inköp av engångsartiklar av plast i Malmö stad.

De engångsartiklar som finns upphandlade behövs. Plasthandskar behövs till exempel i vårdsituationer och går inte att ersätta. Däremot kan vi kolla på hur vi kan minska användningen av dem i andra situationer och ersätta andra artiklar med flergångsartiklar eller likvärdiga artiklar av miljövänligare material, säger Izabella Arwidson, projektledare på miljöförvaltningen.

Exakt hur arbetet ska fortsätta är inte klart men den här kartläggningen kommer att underlätta det arbetet.

Med den här kartläggningen kan vi prioritera de åtgärder som kan få störst effekt. Både vad gäller att få ner kostnaden samt att minska vår klimatpåverkan, fortsätter Izabella Arwidson.

Från och med nu kommer Mamö stad göra den här uppföljningen en gång per år. Resultatet kommer publiceras i Malmö stads miljöbarometer.

sv
sv