$left
$middle

Malmös Klimatsmarta matresa – så har det gått

3 660 tur-och-retur resor till Thailand med flyg. Så mycket koldioxidekvivalenter har Malmö stad sparat in genom arbetet med Klimatsmart mat i Malmö.

I Malmö arbetar vi med mat och hållbar konsumtion på flera sätt, där Policyn för hållbar utveckling och mat är ledstjärnan. För att kraftsamla kring arbetet med att reducera växthusgasutsläppen kopplade till Malmö stads matinköp startade 2016 projektet Klimatsmart mat i Malmö, som finansieras av Naturvårdsverket via Klimatklivet.

I år avslutas projektet och för att fira det goda arbetet som gjorts bjöd projektgruppen in till ett digitalt slutevent den 21 oktober.

Datorskärm som visar sluteventet från projektet Klimatsmart mat

 

På sluteventet presenterade Gunilla Andersson från miljöförvaltningen projektets resultat. Målet i ansökan var att växthusgasutsläppen kopplade till Malmö stads matinköp ska ha minskat med 20 procent till 2020* jämfört med 2014 års nivåer. För att nå målet har projektet fokuserat på två områden: Att öka andelen växtbaserad mat och att minska matsvinnet.

Genom ett gediget arbete med att utbilda personal, använda nudging i menysättning, göra matsvinnsmätningar, skapa uppföljningssystem, föra dialog med leverantörer och tydligt kommunicera målen har projektet lyckats med råge. Resultaten visar att Malmö stad minskat växthusgasutsläppen kopplat till den offentliga maten med 26 procent, vilket är 6 procentenheter bättre än målsättningen.

- Det innebär en total utsläppsminskning på 9 161 500 kg CO2ekv, vilket motsvarar 1 120 varv runt jorden med en medelstor bensinbil eller 3 660 tur-och-returresor till Thailand med flyg, berättar Gunilla.

*Från början var målet att minska med 20 procent till 2018 jämfört med 2014 års nivåer. Men på grund av att projektet förlängdes räknar projektgruppen att målet om 20 procent minskning ska nås till projektets slut, alltså 2020.

Graf visar att Malmös växthusgasutsläpp kopplat till matinköp minskat med 26 procent sedan 2014

Ett ytterligare mål var att minska matsvinnet med en tredjedel, från cirka 15 procent till cirka 10 procent. Resultatet landade på en minskning på Malmös förskolor med 26 ton motsvarande 13 procent mellan 2019 och 2020, vilket projektgruppen tycker är ett bra resultat utifrån förutsättningarna.

- Att mäta matsvinnet var mer komplext än vi först trott. Det krävde ett större förarbete för att hitta ett sätt som gav oss användbar statistik utan att inkräkta för mycket på personalens arbetstid. Kockarna och kökspersonalen som bidragit till mätningarna har verkligen gjort ett betydelsefullt jobb och det gör att vi nu vet mer om förutsättningarna för att fortsätta minska svinnet, berättar Helen Nilsson, projektledare från miljöförvaltningen.

Här kan du ta del av resultaten som presenterades under sluteventet. Pdf, 5.7 MB.

Förskola utforskar och leker med matsvinn. Barnen får göra konst av matrester så som potatisskal, morotsrester och bananskal.

Måltidspedagogik som verktyg

Under projektets sista år inleddes en satsning med måltidspedagogik – ett sätt att inkludera den pedagogiska verksamheten i utbildning om klimatsmart mat. Louise Dahl, projektmedarbetare, och Sofia Lönnqvist, måltidspedagog, har besökt flera förskolor och pratat om hur måltiden kan kopplas till alla 17 globala hållbarhetsmål.

- Genom ett medvetet förhållningssätt till mat, måltider och råvaror kan en större matglädje märkas på avdelningen, men också att barnen faktiskt vågar smaka på de grönsaker som serveras, berättar Sofia.

Arbetet fortsätter

Även om projektet Klimatsmart mat nu avslutas fortsätter Malmö stad att arbeta för att minska växthusgasutsläppen kopplade till maten.

- Vi kommer bland annat delta i Climathon Skåne 2020, där vi genom nya projektet Food Wave har bidragit med en utmaning till deltagarna. Vår utmaning handlar om ungas matvanor och hur vi får unga att äta mer växtbaserat för hälsan och klimatets skull, berättar Helen.

- Det är en viktig fråga som ingen kan lösa på egen hand. Därför ser vi detta som ett perfekt tillfälle att träffa personer från hela världen, med olika erfarenheter som kan hjälpa oss utforska innovativa idéer som ska få unga att upptäcka den klimatsmarta maten, fortsätter Louise.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till Climathon Skåne 2020.

Har du frågor om Malmö stads arbete med den klimatsmarta maten?

Kontakta Helen.Nilsson2@malmo.se

Logotyper Klimatklivet och Malmö stad
sv
sv