$left
$middle

På scenen från vänster: Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret, Anne Mattsson, tillförordnad kulturdirektör och Johan Hermansson, fritidsdirektör.

Pressträff om coronasituationen

På onsdagen höll Malmö stad pressträff med anledning av covid-19.

Under mötet gav Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret, en övergripande lägesbild av stadens arbete. Medverkade gör även Anne Mattsson, tillförordnad kulturdirektör och Johan Hermansson, fritidsdirektör som bland annat annat om Malmö stads höstlovsverksamheter. Se nedan.

Pressträffen var teckenspråkstolkad och skrivtolkad.

Sammanfattning av pressträffen:
Färre höstlovsaktiviteter för barn efter skärpta råd från Folkhälsomyndigheten

Tisdag den 27 oktober har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Skåne beslutat om att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Skåne. Med anledning av det har Malmö stad beslutat bland annat att begränsa höstlovsaktiviteter för barn och unga och vädja till Malmöbor att inte besöka stadens bibliotek.

- De flesta höstlovsaktiviteter kommer att ställas in på Malmö Museer och konstmuseet. Biblioteken är i nuläget ingen mötesplats trots det har vi ändå ett för stort tryck. I vanliga fall är vi jätteglada för alla besök men just nu och tre veckor framåt är vi tacksamma att Malmöbor inte tar sig till våra bibliotek, säger Anne Mattsson, tf kulturdirektör.

Även badanläggningar och fritidsverksamhet fortsätter hålla nere antalet besök. Samtidigt ser Malmö stad behovet av att fortsätta med fritidsverksamheten för barn och unga.

- Sedan i våras har vi minskat antalet besökare på bland annat våra badanläggningar. Fritidsgårdar är viktiga för våra barn och unga och håller fortsatt öppet utifrån förutsättningen att vi inte har trängsel. Men vi fortsätter följa utvecklingen kontinuerligt, säger Johan Hermansson, direktör Fritidsförvaltningen.

Mobildata visar ökat antal besök i Malmös centrala områden

Malmö stad jobbar för att fortsatt minska smittspridning i staden. Dock ser vi en ökad trängsel i centrala delar där Malmöbor och besökare vistas för shopping och nöje. Mobildata visar att besöksantalet i Hyllie och Emporia ökat i jämförelse med 2019. Det var en kraftig minskning under våren medan nu är tillbaka med samma aktivitetsnivå som före pandemin start.

- Alla måste ta personligt ansvar att hallå avstånd och undvika trängsel. Tillsammans bidrar vi till minskad smittspridning i Skåne. Det är ett allvarligt läge för sjukvården nu, säger Per-Erik Ebbeståhl, ledningstrateg Stadskontoret.

Under maj minskade aktiviteten i Hyllieområdet med 24 procent jämfört med motsvarande period 2019. Under september i år var aktiviteten 3 procent högre jämfört med september 2019 trots att samtliga större publikevenemang i Malmö arena har varit inställda. Samma sak gäller Gustav Adolfs Torg där det under maj månad var en 40% minskning av aktivitet i jämförelse med 2019, medan det nu är endast 10 %. Mobildatan kommer från Telia som har utvecklat tjänsten City Vitality Insights i syfte att hjälpa städer och kommuner att utveckla ett datadrivet arbetssätt när de vill förstå rörelsemönster i samhället.

Kulturskolan

Kulturskolan kommer att fortsätta med fysisk undervisning men pausar Pröva på och Tvåornas kör under tre veckor. Malmö Museer kommer att stänga avdelningar som känns för trånga och det kan vara Båtlekrummet, Idéplaneten och Slottet.

sv
sv