$left
$middle

Vi har en nollvision för tvång och begränsning", berättar Elise Sandell, under­sköterska på demensboen­det Trevnaden i Sofielund. Foto: Foto: Peter Kroon, Vårt Malmö

Framgångsrika rutiner sprids i demensvården

Smått fantastiska saker har hänt på demensboendet Trevnaden i Sofielund det senaste året. Medicineringen mot oro, ångest och sömnproblem har minskat med hälften.
De boende vistas utomhus fem gånger mer än tidigare, samtidigt som fallolyckorna har blivit färre.

Bakom förändringarna finns ett nytt sätt att arbeta: bättre anpassning till hur varje en­skild boende vill ha det, och inte så många fasta tider för alla.

- Nu är det i alla lägen våra brukares behov och önskemål som styr vardagen på boendet. Vi anpassar verksamheten och personalens scheman efter dem, inte tvärt­om, säger Catrin Svensson, sektionschef på Trevnaden.

Mindre stress, mer tid

Till exempel får var och en sina måltider när man själv vill och inte tvunget vid ett visst klockslag.

- Samtidigt har vi gemensam frukost, lunch och middag för dem som så önskar, säger hennes kollega Viktoria Ehrs.

På Trevnaden får man sova så länge man vill och vara uppe så länge man vill på kvällen. Det låter kanske självklart, men traditionellt har omvårdnaden om svårt demenssjuka utgått från fasta tider och rutiner för alla.

- Stämningen här är mycket lugnare nu, när vi i personalen inte behöver stressa för att hjälpa alla samtidigt. Tvärtom får vi mer tid att ta hand om varje individ och känna in hur någon mår. Det gör jobbet mycket roligare, säger Elise Sandell, undersköterska med 13 års erfarenhet i yrket.

80 procent av personalen på demensboen­det Trevnaden känner sig stoltare över sitt yrke, och 98 procent upplever att de har utvecklats i sin yrkesroll.

Det var Elise Sandell som hösten 2018 kom med idén att låta alla som arbetar på Trevnaden få en särskild utbildning, skapad av stiftelsen Svenskt Demenscentrum.

Utbildningsmodellen som heter "Stjärnmärkt", i kombination med en checklista, ligger till grund för det nya sättet att arbeta. Resultaten är häpnadsväckande, och nu ska fler demensboenden i Malmö börja arbeta på samma sätt.

Istället för medicinering

Mest gläds Elise Sandell, Catrin Svensson och Viktoria Ehrs över att behovet av medi­ciner har minskat så mycket.

- Lugnande medicin ska alltid vara sista utvägen. Vad vi har lyckats med är att ge alternativen större plats, säger Elise Sandell.

- Utevistelse är ett bra exempel. Även små, korta promenader är bra för att dämpa oron. Och en nattmacka vid rätt tid kan göra det lättare att somna eller somna om.

Text: TOBIAS CHRISTOFFERSSON, Vårt Malmö

Stjärnmärkning pågår!

98 procent av personalen på demensboendet Trevnaden upplever att de har utvecklats i sin yrkesroll. Det berättar sektionschefema Catrin Svensson och Viktoria Ehrs.

Nu stjärnmärks ytterligare 11 demensboenden i Malmö. Nya rutiner ska bland annat leda till minskad medicine­ring, färre fallolyckor och mycket mer tid utomhus för de boende.

Sådana förbättringar blev nämli­gen resultatet på demensboendet Trevnaden i Sofielund, först i Malmö att stjärnmärkas ifjol.

I fokus: mer personcentrerad vård, vilket innebär större anpassning till hur varje enskild boende vill ha det och inte så många fasta tider.

Nu är det dags för fler demensboenden i Malmö att stjärnmärkas - många fler.

- Till att börja med vill vi stjärnmärka elva demensboenden till, men på sikt hoppas vi att alla våra gruppboenden och demensavdelningar kan bli stjärnmärkta, säger Pia Wirentoft-Lindberg, projektledare för särskilt boende hos hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen.

- För att ett boende ska bli stjärnmärkt krävs bland annat att all personal får grundläggan­de kunskaper om demenssjuk­domar och personcentrerad vård. För våra elva boenden innebär det att uppemot 500 medarbetare får ökad kompe­tens om demensvård. En stor och viktig satsning som vi är glada att kunna göra.

För stjärnmärkningen står stiftelsen Svenskt Demenscentrum, med de nationella riktlinjerna för demensvård som grund.

Text: TOBIAS CHRISTOFFERSSON, Vårt Malmö

sv
sv