$left
$middle

Foto: Foto: Peter Kroon, Vårt Malmö

"Jag önskar i dag att jag hade haft modet"

Kirsebergsteatern en höstdag inför Malmös skolbibliotekarier, Jason Diakite är på plats i sin gamla hemstad för att prata om nya boken "Du har rätt!". Det är en handbok för barn under 18 år, där han och medförfat­taren Matilda Westerman berättar om barn­konventionen utifrån egna och andras erfarenheter.

Med Vårt Malmö pratar artisten om sina upplevelser av mobbning, rasism och att våga prata med vuxna.

Kirsebergsteatern en höstdag inför Malmös skolbibliotekarier, Jason Diakite är på plats i sin gamla hemstad för att prata om nya boken "Du har rätt!". Det är en handbok för barn under 18 år, där han och medförfat­taren Matilda Westerman berättar om barn­konventionen utifrån egna och andras erfarenheter.
Med Vårt Malmö pratar artisten om sina upplevelser av mobbning, rasism och att våga prata med vuxna.

Varför ville ni göra den här boken?

- Min kompis Matilda Westerman berättade att barnkonventionen skulle bli lag och att vi borde skriva en bok tillsammans. Jag tyckte det lät som en viktig och bra ide. Barnkonventionen är kan­ske det viktigaste dokumentet som människan skapat, men det är inte så spännande läsning. Där­för ville vi utgå från oss själva och berätta om erfa­renheter från våra liv.

Du bor i Stockholm men växte upp i Lund innan du blev Malmö bo och etablerade dig som en av landets ledande artister. Vem var du som barn?

-Jag var blyg och tystlåten. Mellan ettan och sex­an var jag utsatt för rasism och mobbning. Jag var påverkad av situationen och försökte hålla en så låg profil som möjligt. Jag tror att jag kände myck­et skam. Jag ville bara att mobbningen skulle för­svinna.

Fanns det någon vuxen du kunde prata med?

- Jag önskar i dag att jag hade haft modet att säga till mina föräldrar, min lärare eller rektorn att det här inte är okej. Men det är lätt att säga nu som vuxen. Som barn såg jag inte ens den möjligheten.

Vad hände sedan?

- Allt förändrades när jag var tolv och fick min första skateboard. Det blev min första riktiga passion i livet. Jag fick nya kompisar, blev lite modi­gare och mer social. Jag blommade upp på något sätt. Jag började skriva raptexter när jag var 14 och det var i musiken som jag först hittade min röst. Jag kände mig bekräftad.

Vad tycker du att barn och unga ska göra om de ser eller själva blir utsatta för rasism och mobbning?

- Jag tycker att de ska kräva förändring. Kräva av de vuxna att de hanterar det. Men också att enga­gera sig och vara lite aktivister, för att få till en för­ändring. Det viktigaste är att man kan känna att situationen inte är statisk. Man kan ofta göra nå­got åt situationen även om det verkar omöjligt.

Du har en dotter som ska börja skolan så småningom. Tror du att hon kommer att våga prata med dig?

- Jag ska lyssna på henne och uppmuntra henne, så att hon känner att vi kan ha en öppen dialog. Sedan är det inte så lätt, det måste jag inse. Min mamma och pappa tänkte säkert likadant.

Text: GUSTAV SI GALA HAGGREN, Vårt Malmö

Relaterat

Under samlingsnamnet Öppna Malmö planeras under åren 2020-2022 utbildningar, utställningar och andra aktiviteter för att lyfta frågor om öppenhet och tolerans.

sv
sv