$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 45

Bibliotek och museum inför en maxgräns för antalet besökare, mötesplatser för seniorer fortsätter digitalt och Vinter i city kommer i år att coronaanpassas med lite extra ljus.

I onsdags införde Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Skåne skärpta lokala allmänna råd i Skåne för att minska smittspridningen. Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd, och har vidtagit följande åtgärder för att säkerställa driften av stadens samhällsviktiga verksamheter, skydda de som befinner sig i riskgrupperna från att drabbas och motverka spridningen av covid-19.

Biblioteken, Malmö Museer och Konstmuseet inför maxgräns för besökare

Biblioteken är inte en mötesplats just nu och det finns en maxgräns för antalet besökare som får vistas på varje bibliotek samtidigt. För att minska smittspridningen har man tagit bort alla sittplatser och stängt alla datorer, utom snabbdatorerna. Principen för alla besök är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket. Malmö stad uppmanar allmänheten att istället använda den digitala service som finns för att minska risken för trängsel. Läs mer om åtgärder och insatser på biblioteken.

Även Malmö Museer och Malmö Konstmuseum har en infört en maxgräns för antalet besökare med upp till 75 personer samtidigt. Malmö Museer har även stängt avdelningar med trånga utrymmen, såsom båtlekrummet, barnmatsalarna och Ubåten U3. Akvariet har ändrat sina öppettider (kl. 12-17) för att personalen ska hinna mata de flesta djuren innan besökarna kommer. Så hanterar Malmö Museer risken för smittspridning

Vissa gruppaktiviteter på Hylliebadet och Oxievångsbadet ställs in

Hylliebadet och Oxievångsbadet fortsätter att hålla öppet för allmänheten men för att minska trängsel släpps ett begränsat antal besökare åt gången. Under populära tider kan besökare behöva vänta utanför badet. Simskolor och skolsim kommer att fortsätta sina verksamheter som tidigare. Från och med den 3 november till och med den 17 november kommer all grupp- och vattenträning, simskola för vuxna, minisim samt babysim att ställas in. Beslutet om gruppaktiviteterna kan förlängas om de skärpta allmänna råden kvarstår. Ta del av den senaste informationen.

Förskolor och grundskolor fortsätter att hålla öppet

Malmö stads förskolor och grundskolor fortsätter att hålla öppet. Skolan är viktig för barns utveckling och välbefinnande, och enligt Folkhälsomyndigheten är barn sannolikt inte drivande i smittspridningen.

På förskolorna fortsätter arbetet med att begränsa risken för smittspridning, men också för att anpassa rutiner, miljöer och verksamheter så att förskolorna förblir roliga, trygga och lärorika platser för barnen. Några exempel är anpassningar av scheman för att minska risken för trängsel i personalutrymmen, en minskning av antalet nära kontakter mellan vuxna på förskolan och förutsättningar för en god verksamhet utomhus trots kyla och mörker.

Malmö stads grundskolor fortsätter att bedriva undervisning som vanligt. Grundskolorna har informerat vårdnadshavare om att skolan är viktig och att friska, symptomfria elever ska vara i skolan. Elever med symtom som feber, hosta eller halsont ska stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Sedan tidigare finns det rutiner och instruktioner för städning och att tvätta händerna med tvål och vatten.

En del av gymnasieskolan blir fjärr- eller distansundervisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutade i förra veckan om att ungefär 25 procent av gymnasieleverna på de nationella programmen ska få fjärr- eller distansundervisning. Detta innebär att cirka 1 400 färre elever tar sig till skolan varje dag. På så sätt undviks större folksamlingar. Gymnasieskolornas introduktionsprogram och gymnasiesärskolan omfattas inte av beslutet. Just nu arbetar förvaltningen med hur uppläggen för undervisningen ska se ut på våra gymnasieskolor. Så fort det är klart kommer vi att informera om det.

På Komvux och SFI bedöms det inte vara aktuellt för några ytterligare insatser i nuläget. Där sker redan delar av undervisningen på distans.

Därutöver kommer skolorna fortsatt att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Nytt för i år är att gymnasiemässan, den 5–7 november, blir helt digital för blivande gymnasielever (niondeklassare). Mer information om Gymnasiemässan.

Munskydd som extra försiktighetsåtgärd i vård- eller omsorgssituationer

För att skydda patienter och brukare från smitta har det beslutats att tillfälligt införa munskydd vid ansiktsnära vård- eller omsorgssituationer (i avstånd på mindre än en meter) i hälsa- vård och omsorgsförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. Införandet av munskydd sker mot bakgrund av Smittskydd Skånes och Vårdhygien Skånes rekommendationer, i kombination med den ökade samhällssmitta som just nu råder.

Munskyddet är en extra åtgärd vid ansiktsnära vård- eller omsorgssituationer för att skydda patienter och brukare mot covid-19. Vi fortsätter även med de grundläggande åtgärderna i verksamheterna att följa de basala hygienrutinerna, hålla fysisk distansering, genomföra symtomkontroll inför varje arbetspass och använda full skyddsutrustning vid misstänkt och konstaterad smitta.

Mötesplatser för seniorer fortsätter digitalt

Alla Malmö stads mötesplatser för seniorer avvaktar med att öppna för att minska risken för smittspridning av covid-19. Fram tills att de kan öppna på ett tryggt och säkert sätt fortsätter mötesplatserna digitalt på Facebook-sidan, där Malmö stad löpande delar nyheter, tips och aktiviteter. Mer information om mötesplatser för seniorer.

Vinter i city – magiska världar av ljus

Vinter i city kommer att vara coronaanpassat i år med lite extra ljus i vintermörkret. Mellan den 28 november och den 3 januari kan Malmöborna ta del av ljuskonst, installationer, utsmyckning av centrum och matrundvandring.

På ett stråk längs med gågatan från Triangeltorget till Gustav Adolfs torg och Stortorget kommer staden att lysas upp av tittskåp, videokonst på husfasader och spännande ljussättning. Det är en lekfull och överraskande värld där du kan stanna upp och drömma dig bort för en stund och en sevärdhet för hela familjen.

På Stortorget, Gustav Adolfs torg och Södra Förstadsgatan kommer det även att finnas sittplatser för dig som vill ägna några minuter åt att reflektera.

Trängselkontroller på restauranger, caféer och barer fortsätter

Malmö stad fortsätter att utföra kontroller på restauranger och serveringsställen för att se att reglerna från Folkhälsomyndigheten följs. Miljöförvaltningens tillsynsavdelningar utreder också klagomål som gäller serveringsställen från allmänheten. Sedan den 17 april har miljöförvaltningen gjort dessa trängselkontroller. Totalt har 1075 kontroller gjorts (till och med den 1 november) där inspektörerna noterat avvikelser hos 92 verksamheter.

Folkhälsomyndigheten har gjort förändringar i föreskrifterna i för trängseltillsynen. Bland annat har Folkhälsomyndigheten förtydligat att ett sällskap inte kan vara fler än åtta personer och att större sällskap på restauranger ska delas. De nya reglerna träder i kraft från och med den 3 november. Malmö stad har i uppgift att kontrollera att restaurangerna följer detta.

Informationsskyltar på busskurer och i våra verksamheter

”Tack för att du står obekvämt lång ifrån andra.”

Sedan höstlovet visas informationsskyltar animerat på digitala skärmar i busskurer och informationsskyltar vid stationerna som påminner Malmöborna om att hålla avstånd och ta hänsyn till varandra. Malmöborna kommer även att se budskapen i Malmö stads olika verksamheter.

Corona kampanjbild


Sjukfrånvaron Malmö stad

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är något högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren.

Grafen visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

Sjukfrånvaro per dag i Malmö stad 2019 och 2020.
sv
sv