$left
$middle

Montage: Frasse Franzén, Henning Brandstedt och Colorbox

Ny sajt hjälper unga med gymnasievalet

Ungdomarna ska kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet trots coronapandemin. Nu lanseras en ny sajt som är fullmatad med information om Malmös kommunala gymnasieskolor. Sajten innehåller också upplägg och datum för öppet hus hos skolorna.

– Öppet hus är oerhört viktigt för ungdomarna som ska göra sitt val till gymnasiet. Förhoppningen är att sajten ska underlätta i dessa turbulenta tider, säger Emma Mattisson, projektledare på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Normalt sett brukar Malmö stads 12 gymnasieskolor bjuda in till öppet hus i skolans lokaler. Det upplägget är på grund av coronaviruset inte helt gångbart i nuläget.

Istället kommer flera av gymnasieskolorna att ha digitala öppet hus, med start i nästa vecka. Dessa kan exempelvis innehålla livesändningar, filmer eller digitala möten där besökaren får möjlighet att ställa frågor.

Vissa mindre skolor planerar ändå för fysiska öppet hus. Såklart är dessa anpassade så att de lever upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Andra skolor planerar informationsträffar där antalet platser har begränsat. Dessa upplägg kan med tanke på situationen ändras med kort varsel.

För att underlätta för de ungdomar som ska göra sitt gymnasieval har därför all information samlats på en ny digital plattform. Där finns all information om öppet hus på Malmö stads gymnasieskolor. Bland annat finns alla datum och tider samt alla de aktiviteter som skolorna ska anordna. Det finns såklart också information om öppet hus blir digital eller fysisk.

Därutöver är sajten fullmatad med information om själva skolan. Till exempel finns det många filmer där både elever och lärare berättar om sin skola. Det går även att få en digital rundvandring i alla skolornas lokaler – bland mycket annat.

– Ambitionen är att sajten ska vara ett nav för när och hur ungdomarna kan träffa skolorna i år samtidigt som ungdomarna får möjlighet att lära känna skolorna lite extra i lugn och ro, säger Emma Mattisson.

De flesta av skolorna har minst ett öppet hus under perioden 16/11–1/12 och ett mellan 13/1–3/2.

Spana in den nya sajten på malmo.se/gymnasieval.

sv
sv