$left
$middle

Extra kulturstöd till organisationer och ny utlysning av arbetsstipendier

Kommunfullmäktige har beslutat om 15 miljoner kronor till kulturnämnden att fördela till Malmös fria kulturliv, för att skapa förutsättningar för Malmö att gå stärkt ur den situation som uppstått under Coronapandemin.

Förstärkning av stöd till kulturorganisationer och studieförbund

Merparten av anslaget ska användas för att stärka stödet till stabil, välförankrad och långsiktig verksamhet, som idag omfattas av kulturnämndens stöd. Dessa aktörer får därmed bättre möjligheter att bemöta pandemins effekter och kan rusta verksamheten inför den återgång till en mera normal situation som förhoppningsvis sker nästa år. En generell förstärkning riktas till kulturorganisationer med verksamhetsstöd och studieförbund samt till vissa aktörer som har fått återkommande projektstöd. En mindre del avsätts för riktade stöd.

Kulturnämnden beslutar om exakt fördelning av stöd vid sammanträdet den 16 december 2020.

Arbetsstipendier för professionella kulturutövare

Arbetsstipendierna riktas sig till enskilda kulturutövare och ska ge möjligheter till konstnärligt arbete och försörjning under corona-pandemin. Stipendiet uppgår till minst 30 000 kr per person. Stipendiet ges med lika belopp till samtliga stipendiater och kan bli högre, beroende på antalet sökande som uppfyller villkoren.

Totalt finns 5 miljoner kronor att fördela. Ansökan öppnar fredag 13 november och sista ansökningsdag är måndag 24 november 2020.

För arbetsstipendier gäller:

  • Stipendiet uppgår till minst 30 000 kr per person
  • Ansökan öppnar fredag 13 november och sista ansökningsdag är tisdag 24 november 2020.
  • Ansökan ska göras genom Malmö stads e-tjänst
  • Stödet är ett komplement till andra former av stöd och kostnadslättnader på lokal, regional och nationell nivå
  • En prioritering kommer att göras bland de ansökningar som kommer in, utifrån det anslag som finns att fördela
  • Kulturnämnden beslutar om fördelning vid sammanträdet den 16 december 2020
  • Utbetalning sker inom några veckor efter beslut
sv
sv