$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 47

De lokala allmänna råden fortsätter i Skåne, vaccinering mot säsongsinfluensa inom vård- och omsorg, stor satsning på det fria kulturlivet och vägledning för bibliotekets digitala tjänst för datorovana. Det är något av det som Malmö stad har arbetat med senaste tiden med anledning av covid-19.

Fokus för Malmö stad är att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan. Staden ska också arbeta för att aktivt anpassa och hantera ordinarie verksamheter och uppdrag efter expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.

De allmänna råden fortsätter

Folkhälsomyndigheten har förlängt tidigare beslut om lokala allmänna råd i Skåne fram till den 13 december.

Regeringen har föreslagit att max åtta personer får delta på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Idag går gränsen vid 50. Förordningsändringen, som stödjer sig på ordningslagen, ska träda i kraft den 24 november och gälla i fyra veckor. Just nu håller Malmö stad på att diskutera och analysera vad detta innebär för våra verksamheter.

Läs mer om de lokala allmänna råden på 1177.se

Ring före ditt besök på korttid-, vårdboende eller växelvård

Just nu har vi ett 30-tal brukare/patienter med bekräftad covid-19 i äldreomsorgens verksamheter. För allas trygghet vill vi att besökare kontaktar det aktuella boendet före sitt besök på korttid-, vårdboende eller växelvård. På malmo.se/corona kan du läsa mer om vad som gäller vid besök och vid entrén till boendet finns också en station med information och föreskrifter. För att skydda äldre och sköra kommer äldreomsorgens personal att fortsätta använda munskydd i alla ansiktsnära vård- eller omsorgssituationer (mindre än en meter). Sedan pandemins början har Malmö stad följt ansvariga myndigheters rekommendationer. Att det nu är aktuellt med munskydd är på grund av Smittskydd Skånes och Vårdhygien Skånes rekommendationer, som bland annat säger att man kan införa munskydd när det råder en samhällssmitta.

Vaccinering mot säsongsinfluensa inom vård- och omsorg

Under vintern kommer både covid-19 och säsongsinfluensa att cirkulera. Därför är det extra viktigt att personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal vaccineras mot säsongsinfluensa för att inte belasta vårdresurserna. Nämnda grupper prioriteras för vaccination mot säsongsinfluensa under november. Från den 1 december kan även personer som inte ingår i de prioriterade grupperna erbjudas vaccination.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot säsongsinfluensa

Regeringens förordning om alkoholförbud efter kl 22:00

Regeringen har föreslagit en ny tillfällig förordning om att all försäljning av alkohol ska sluta serveras efter kl 22:00 på restauranger och barer för att minska smittspridningen. Förordningen föreslås gälla från den 20 november till 28 februari 2021.

Denna förordning berör kommuner. Just nu håller Malmö stad på att diskutera och analysera vad förordningen innebär för våra verksamheter.

Trängselkontroller av restauranger, barer och caféer

Miljöförvaltningens trängselkontroll har nu utfört totalt 1 160 kontroller på restauranger, barer och caféer i Malmö sedan i våras. Vid besöken har avvikelser setts hos totalt 99 verksamheter. En av kontrollerna som gjordes förra veckan leder till en sanktion i form av föreläggande med vite.

Under nattkontrollerna förra veckan kunde inspektörerna konstatera att det har varit färre personer ute på barer och nattklubbar sedan de lokala allmänna råden för Skåne infördes för tre veckor sedan.

Slopad avgift för uteserveringar

För att underlätta för näringslivet som har drabbats hårt under pandemin har Malmö stad beslutat att inte ta ut någon avgift för markupplåtelser av byggnader, försäljningsplatser, uteserveringar och varuskyltning under 2020. Alla ägare av tillstånd, som betalat avgifter för 2020, kommer att få sina pengar tillbaka och de fakturor som inte är betalda kommer att strykas.

Mer information om beslutet i kommunfullmäktige

Stor satsning på fria kulturlivet

Kommunfullmäktige har beslutat om 15 miljoner kronor till kulturnämnden att fördela till Malmös fria kulturliv för att skapa förutsättningar för Malmö att gå stärkt ur den situation som uppstått under pandemin. Den 16 december beslutar kulturnämnden om exakt fördelning av stöd.

En generell förstärkning riktas till kulturorganisationer med verksamhetsstöd och studieförbund samt till vissa aktörer som har fått återkommande projektstöd. En mindre del avsätts för riktade stöd. Beslutet omfattar även arbetsstipendier till enskilda kulturutövare till konstnärligt arbete och försörjning under pandemin. Totalt finns 5 miljoner kronor att fördela. Sista ansökningsdag är måndagen den 24 november 2020.

Läs mer om kulturstödet och kulturstipendier

För dig som behöver hjälp med bibliotekets digitala tjänster

Med anledning av de lokala allmänna råden har biblioteken vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende och sedan lämna biblioteket. Om du har möjlighet, använd gärna bibliotekets digitala tjänster. Med Digital hjälp hemifrån kan biblioteken via telefon och videochatt hjälpa och guida dig som har datorovana i olika ärenden. Digital hjälp nås på 040-660 85 00, vardagar mellan 13.00-17.00.

Läs mer om bibliotekets digitala hjälp:

Färre pendlar till och från Malmö

Mobildata från Telia visar att medborgarna följer de allmänna lokala råden i Skåne. Den senaste veckans mätning (v 46) visar att de mobila aktiviteterna i Malmö ligger på samma låga nivåer som under maj. Detsamma gäller för pendlingsresor till och från Malmö. För långdistansresor ser vi också en minskning, däremot ligger den inte på samma nivå som under maj.

Mobildatan kommer från Telia som har utvecklat tjänsten City Vitality Insight i syfte att hjälpa städer och kommuner att utveckla ett datadrivet arbetssätt när de vill förstå rörelsemönster i samhället.

Bemannad informationspunkt på Lindängen

Bemannad informationspunkt på Lindängen

Bemannad informationspunkt på Lindängen

På Lindängen finns en bemannad informationspunkt dit Malmöbor kan komma och få information om frågor relaterade till Corona på olika språk. Informationspunkten har öppet på tisdagar klockan 13–15.

Initiativtagare är ett nätverk av aktörer från offentlig och ideell sektor: Framtidens hus, Miljöförvaltningen - Clever Cities, Röda korset, Rädda barnen, Malmö universitet/jämlik hälsa, Tillsammans i förening, ABF Malmö, Granne till granne, Flamman, Fryshuset, Vänskapsföreningen Rosengård, Stena fastigheter, Victoria park, familjecentralen Lindängen. Från kulturförvaltningen deltar Mötesplats ReTuren och Allaktivitetshuset Lindängen. Informationspunkter finns nu även på Hermodsdal, Sofielund, Rosengård och Fosievägen.

 

Sjukfrånvaro (statistik)

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är något högre jämfört med samma tidpunkt förra året men långt ifrån nivåerna under våren. Grafen visar sjukfrånvaro per dag inom Malmö stad under 2019 och 2020.

sv
sv