$left
$middle

Information om nämndsinitiativet angående tolkning av alkohollagen

Vid arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde torsdagen den 19 november behandlades ett nämndsinitiativ som kortfattat handlar om att göra det möjligt för restauranger med alkoholtillstånd och cateringtillstånd att sälja alkoholhaltiga drycker i samband med att kunder hämtar med mat hem eller får den hemlevererad.

Nämnden beslutade godkänna initiativet och beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet är justerat.

Tillståndsenheten kommer nu att undersöka vad beslutet innebär och har därför inte i nuläget någon mer specifik information. Vi återkommer med mer information längre fram.

 

sv
sv