Öppna förskolorna är tillfälligt stängda

Sedan den 24 november är Malmö stads öppna förskolor tillfälligt stängda. När smittspridningen minskat och restriktionerna lättat kommer de att öppna igen.

– Stängningen sker för att minska risken för smittspridning, säger Peter Lindberg, förskoledirektör. Vi måste nu vända utvecklingen, snabbt och tillsammans.

Beslutet påverkar inte de vanliga förskolorna.

– Det är av stor vikt att förskolorna fortsätter sin verksamhet som vanligt, säger Peter Lindberg. Anledningen till att vi stänger de öppna förskolorna är framför allt att vi behöver göra mer för att smittan inte ska spridas mellan vuxna personer. Vi vill helt enkelt inte samla fler vuxna på samma ställe.

När risken för smittspridning minskat och restriktionerna lättar kommer stadens öppna förskolor att börja ta emot familjer igen. Planerna på att öppna efter påsk sköts dock framåt i tid, efter att Folkhälsomyndigheten förlängt sina rekommendationer om att hålla vissa verksamheter stängda.

Minskad smittspridning viktigast just nu

Öppna förskolan betyder mycket för många barnfamiljer i Malmö. Nyblivna föräldrar kan behöva lite extra stöd under barnets första tid, och här får små barn som ännu inte börjat förskolan chansen att bekanta sig med lärande miljöer. Inte minst under pandemin har det varit viktigt att ge nyblivna föräldrar en möjlighet att bryta isoleringen som många upplever.

– Vi förstår att det här blir olyckligt för många familjer, säger Peter Lindberg. Men nu är vi i ett läge där vi behöver ta ytterligare steg för att förhindra smittspridning.

Fakta: Öppna förskolor i Malmö

  • I Malmö finns totalt nio öppna förskolor, varav sex tillhör familjecentraler där också annan verksamhet finns. Det finns också ett familjecafé.

  • Öppna förskolan är en mötesplats där barn kan leka och träffa andra barn. Här kan vuxna knyta nya kontakter, diskutera frågor med pedagogerna och få råd och stöd.

  • Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet med olika aktiviteter, som till exempel sångstund. Besökarna behöver inte anmäla sig i förväg, utan kan komma och gå som de vill under öppna förskolans öppettider.