Bild på Dansbanevägens parkering. Foto: Felix Sundbäck

Hård belastning på parkeringarna

På grund av att många människor vill vistas i naturen under den pågående pandemin, blir våra naturområden glädjande nog väldigt välbesökta. Men det innebär tyvärr ett högt tryck på parkeringarna i Bokskogen.

Det finns åtta olika gruslagda parkeringar inom rekreationsområdet. Dansbanevägens och Friluftsgårdens parkeringar är ofta fullbelagda under helger, speciellt vid fint väder.

Områdets parkeringsplatser är:

  • Dansbanevägen (totalt cirka 160 platser)
  • Friluftsgården (cirka 40 platser)
  • Naturskolan (cirka 25 platser)
  • Statarmuseet (cirka 30 platser)
  • Parkvägen (cirka 70 platser)
  • Kejsarvägen (cirka 30 platser)
  • Lyckevägen (cirka 45 platser)
  • Skabersjö (cirka 30 platser

När det är möjligt öppnar vi upp för parkering på fälten intill. Då vädret tillåter (och det inte är för lerigt på fälten) sätter vi upp skyltar till dessa tillfälliga pakeringar.