$left
$middle

Den nya granen är nu uppsatt på Gustaf Adolfs torg. Belysningen i granen tänds 28 november, tillsammans med resten av stadens julbelysning.

Ny gran på Gustav Adolfs torg

Nu är den på plats – den 9 meter höga, konstgjorda granen som ska sprida julkänsla till Malmöbor och besökare. Granen är ett test, men tanken är att granen ska kunna användas många jular i rad.

Granens grenar är i plast, stammen är av stål och grenstommen aluminium. Tanken är att granen ska användas flera jular. Detta kan jämföras med de äkta granar vi brukar ha – för att nå den höjd som krävs för att bli julgran på ett Malmötorg tar det cirka 30-40 år. Den behöver också transporteras till Malmö, för att sedan direkt tas ur bruk efter julperioden.

– Vi driver nu ett försök där vi vill se hur vi kan få ner den långsiktiga miljöpåverkan, säger Johan Moritz på fastighets- och gatukontoret. Detta kan vara ett sätt.

Den konstgjorda granen kräver endast en transport och kan sedan monteras ner för att ligga i sommarvila i väntan på nästa vinter. Granen ska kunna användas upp till tio år.

På övriga platser i staden har vi fortfarande vanliga granar. Bland annat på Stortorget, Södergatan och Triangeltorget. I Folkets park sätts det upp 600 granar för arrangemanget Vinterdröm.

sv
sv