$left
$middle

Friisgatan i Malmö som sommargata. Foto: Bojana Lukac, Malmö stad.

Chans för näringslivet att synas på global hållbarhetskongress

Ta chansen att visa upp ditt företag och era lösningar inom hållbar stadsutveckling för en global publik genom sponsorskap. I april 2021 står Malmö stad värd för det globala hållbarhetsnätverket ICLEI – Local Governments for Sustainability’s världskongress. En kongress där städer och regioners kraft och arbete för global hållbar urban utveckling står i fokus.

– Att Malmö tilldelats värdskapet för en kongress av den här storleken och betydelsen visar på att vårt lokala hållbarhetsarbete är intressant ur ett globalt perspektiv. Framgången i detta är innovativa företag i regionen och den starka samverkan mellan dessa och Malmö stad. Vi ska ta tillfället i akt att visa upp våra goda exempel för att bidra till kunskapsutbyte, nya affärer och inspirera till fortsatt utveckling, säger Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö stad.

Malmö har ett gott anseende när det gäller hållbarhet, såväl nationellt som internationellt och stadens arbete med hållbar utveckling går långt tillbaka i tiden.

Värdskapet för ICLEI World Congress 2021 innebär en unik möjlighet att visa upp Malmös arbete inom klimat och hållbar stadsutveckling. Det innebär också en möjlighet att hämta hem nya idéer för en förnyad kraft i arbetet med att bygga en hållbar stad för framtiden.

Möjlighet för aktörer inom näringslivet att teckna sponsoravtal

Aktörer inom det lokala, regionala och nationella näringslivet med tydlig hållbarhetsprofil har möjlighet att delta i ICLEI World Congress 2021 genom att teckna sponsoravtal. Sponsorskapet innebär bland annat möjlighet att exponera sitt varumärke inför och under kongressen, att ta del av aktuella diskussioner och föreläsningar samt att knyta nya kontakter.

– Styrkan när det kommer till hållbarhetsfrågor är att vi arbetar tillsammans. Jag hoppas att flera aktörer ser möjligheterna med att vara med och tillsammans visa upp kreativa och innovativa lösningar på såväl dagens som morgondagens problem för en global publik, säger Micael Nord.

Aktörer som vill ingå sponsorskap ska ha ett exponeringsfokus på ett eller flera av ICLEIs strategiska handlingsvägar mot hållbar urban utveckling, vilka också utgör ramen för kongressens program; låga utsläpp, naturbaserad, cirkulär, resilient och jämlik utveckling.

Det finns två upplägg för sponsorskap, ett bas- och ett VIP-paket. För mer information om kriterier och upplägg för sponsorskap kontakta Agneta Persson, projektledare för ICLEI World Congress i Malmö stad via agneta.persson@malmo.se

ICLEI World Congress arrangeras digitalt

ICLEI World Congress 2021 kommer att arrangeras som en virtuell kongress och pågår den 12–16 april. Omställningen till en virtuell kongress innebär bland annat möjligheter för fler deltagare, från fler delar av världen, att kunna samlas under de fem dagar kongressen pågår.

– Vi kommer att skapa en attraktiv virtuell mötesplats från Malmö som kommer att stärka attraktiviteten för Malmö och Malmös näringsliv långt framöver, säger Micael Nord.

Kongressen riktar sig till ICLEI-nätverkets medlemmar, vilket är företrädare för städer och regioner världen över. Här ingår både borgmästare, guvernörer och högt uppsatta tjänstepersoner inom städer, kommuner och myndigheter. Därutöver kommer till exempel även representanter från internationella organ som FN och EU att bjudas in.

För mer information

För mer information om kongressen se kongressen hemsida: worldcongress2021.iclei.org. Här kommer uppdaterad information om kongressen och programmet att publiceras framöver.

För mer information på Malmö stads hemsida se malmo.se/icleiworldcongress

Om ICLEI och ICLEI World Congress

ICLEI – Local Governments for Sustainability är ett globalt närverk med fokus på hållbar urban utveckling, som idag engagerar av över 1750 städer och regioner från över 120 länder. Nätverket arbetar för att genom kunskapsutbyten och samarbeten utveckla lösningar för en hållbar framtid.


Vart tredje år arrangerar det globala nätverket ICLEI en världskongress. Kongressen är en för nätverket viktig plattform för att synliggöra hur lokala och regionala krafter driver hållbar utveckling framåt, bidra till kunskapsutbyte och att visa på effekten av kollektiv handling.

sv
sv